Millennium Bank wychodzi naprzeciw klientom biznesowym, przygotowując akcję specjalną, w której za aktywne korzystanie z konta można zdobyć 1000 zł premii.

Ponadto za otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej z Bankiem Millennium możemy powiększyć nagrodę aż o 500 zł.

Promocja „1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS” ma potrwać do 8 kwietnia 2024 r. Może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpie się pula 12 tysięcy Kont Mój Biznes.

Jednocześnie bank prowadzi także trzecią edycję akcji „Zyskaj z kontem dla Biznesu”, która daje możliwość uniknięcia opłat związanych z prowadzeniem konta. Promocja trwa do odwołania, co oznacza, że bank może zakończyć ją w każdej chwili.

Podsumowując, klienci Banku Millennium nie posiadający jeszcze zarejestrowanej działalności gospodarczej mają szansę na uzyskanie 1500 zł premii. Pozostali klienci mogą liczyć na bonus w wysokości 1000 zł.

Nagrodę w postaci premii cząstkowych po 300 lub 200 zł bank będzie przekazywał w każdym z pięciu miesięcy, w którym zostaną spełnione wymagania regulaminu.

Decydując się na podjęcie współpracy z Millennium Bankiem automatycznie zostaniemy objęci promocją ”Zyskaj z kontem dla Biznesu – edycja trzecia”.

Dzięki niej zyskamy 2-letnie zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku biznesowego i kont dewizowych w EUR, USD, GBP, CHF.

Kto może skorzystać z promocji „1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS”?

Akcja dedykowana jest osobom, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i w okresie od 1 stycznia 2021 r. do czasu złożenia wniosku o Konto Mój Biznes w aktualnej promocji nie posiadały rachunku firmowego w Millennium Banku.

Regulamin daje możliwość zarejestrowania działalności jednoosobowej z pomocą Millennium w czasie trwania akcji. Dodatkowo udział w promocji mogą wziąć klienci indywidualni, którzy korzystają już z produktów oferowanych przez bank.

Jak zdobyć nagrody?

Do 8 kwietnia 2024 r. należy otworzyć Konto Mój Biznes za pomocą bankowości elektronicznej Millenet lub mobilnej aplikacji. Jeżeli dodatkowo chcesz założyć JDG, możesz zrobić to na etapie zakładania konta firmowego.

Działalność i rachunek należy otworzyć maksymalnie w ostatnim dniu trwania promocji. Jest to o tyle istotne, że proces rejestracji firmy w niektórych sytuacjach może wydłużyć się do kilku dni roboczych.

W przypadku osób posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą, wymagane jest jedynie złożenie wniosku o otwarcie Konta Mój Biznes i podpisanie umowy z bankiem najpóźniej 8 kwietnia 2024 r.

Konieczne będzie również zaakceptowanie regulaminu akcji i wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz zgody na otrzymywanie ofert handlowych od banku i współpracujących z nim firm.

Biorąc pod uwagę limitowaną pulę nagród, nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Informację o zakończeniu akcji bank poda na swojej stronie internetowej.

Przed końcem następnego miesiąca po zawarciu umowy o prowadzenie konta należy przynajmniej raz zalogować się do mobilnej aplikacji banku.

W każdym z 5 kolejnych miesięcy po otwarciu Konta Mój Biznes bank wymaga:
  • zapewnienia wpływów zewnętrznych w łącznej wysokości min. 1000 zł;
  • wykonania płatności kartą debetową wydaną do konta na kwotę min. 500 zł;
  • zrealizowania przelewu do ZUS z formatki ZUS w bankowości elektronicznej Millenet lub aplikacji mobilnej.

W przypadku wpływów zewnętrznych, bank zaliczy przelewy na konto biznesowe wykonane z innych rachunków bankowych. Nie weźmie jednak pod uwagę przelewów z kont osobistych klienta lub z rachunków związanych z działalnością, jaką prowadzi.

Niespełnienie warunków aktywności w jednym z miesięcy nie przekreśla szans na zdobycie bonusów w kolejnych miesiącach.

Cząstkowe premie trafią na Konto Mój Biznes przed końcem miesiąca następującego po tym, w którym spełnione zostały wszystkie wymagania.

Do czasu wypłaty ostatniej premii konto musi być aktywne, a sama umowa nie może znajdować się w okresie wypowiedzenia. Ponadto wszystkie wyrażone zgody marketingowe muszą być zachowane.

Nagroda stanowi przychód firmy, co oznacza, że należy rozliczyć się z niej według właściwych zasad.

1000 zł / 1500 zł premii – krok po kroku

1Do 8 kwietnia 2024 roku załóż Konto Mój Biznes, zaakceptuj regulamin i wyraź niezbędne zgody marketingowe.

Jeżeli dodatkowo założysz firmę wraz z Kontem Mój Biznes otrzymasz dodatkowe 500 zł nagrody.

Jeżeli masz już zarejestrowaną działalność w dalszym ciągu możesz ubiegać się o pozostały bonus.

2Do końca następnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku.
3W każdym z 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta:

  • zapewnij łączne wpływy zewnętrzne na konto w kwocie min. 1 tys. zł
  • zrealizuj przelewy do ZUS za pomocą Millenetu lub aplikacji mobilnej
  • wykonaj płatności kartą debetową na łączną kwotę min. 500 zł

Wpływy zewnętrzne to wg regulaminu – wpływy na konto firmowe z innych kont bankowych, ale z wyłączeniem przelewów z kont indywidualnych klienta lub związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Jeżeli nie uda Ci się zrealizować wymogów w danym miesiącu, nie stracisz prawa do ubiegania się o premię w kolejnych miesiącach.

Cząstkowe premie za aktywność na rachunku w danym miesiącu otrzymasz do końca kolejnego miesiąca.
5/5 - 1 głosów