Konto dla dwojga

Posiadanie wspólnego rachunku bankowego, to opcja na którą decyduje się coraz więcej osób. Czy konto dla dwojga to optymalna opcja dla wszystkich zainteresowanych? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?

Kto może założyć konto wspólne? I co należy wziąć pod uwagę, wybierając konkretną ofertę dla siebie?

Konto dla dwojga – zalety

 • zazwyczaj mniejsze koszty prowadzenia i obsługi konta,
 • zdecydowanie mniej formalności i dokumentów,
 • większa zdolność kredytowa,
 • równy dostęp do wspólnych pieniędzy,
 • większa przejrzystość jakim budżetem domowym dysponujecie,
 • budowanie wzajemnego zaufania, odpowiedzialności i samodyscypliny,
 • większa pewność terminowego opłacania rachunków – w końcu co dwie głowy, to nie jedna.

Konto dla dwojga – wady

 • podjęcie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe współposiadacza,
 • nieporozumienia wynikające z wysokości wpłacanych/wypłacanych kwot (np. ze względu na dysproporcje w wysokości otrzymywanego wynagrodzenia),
 • ograniczone możliwości wzięcia np. pożyczki pozabankowej,
 • ograniczone możliwości w przypadku chęci zrobienia zakupu (np. prezent urodzinowy, rocznicowy, itp.) bez wiedzy współposiadacza.

Na jakie opłaty należy zwrócić uwagę, wybierając konto wspólne?

Posiadanie wspólnego konta daje zazwyczaj możliwość zaoszczędzenia na kosztach, które ponosi się za prowadzenie dwóch osobnych rachunków.

Nie oznacza to jednak, że rachunek dzielony zawsze będzie darmowy. Przyjrzyjmy się zatem, gdzie można natrafić na opłaty i prowizje:

 • opłata za prowadzenie konta – może być uwarunkowana np. comiesięcznym wpływem na konto lub wykonaniem transakcji kartą,
 • prowizja za wydanie karty oraz karty dodatkowej dla współposiadacza,
 • opłata za wypłaty z bankomatów,
 • prowizja za wpłaty/wypłaty środków w oddziale banku,
 • opłata za wykonywanie przelewów.

Konto dla dwojga – ważne pytania i odpowiedzi

Kto może założyć wspólne konto?

Wspólne konto bankowe możesz założyć właściwie z kimkolwiek chcesz – taka osoba musi tylko posiadać pełną zdolność prawną, być pełnoletnia i posiadać status rezydenta podatkowego w tym samym kraju co Ty.

Osoby chcące otworzyć taki rachunek nie muszą być więc spokrewnione. Konto wspólne możesz zatem otworzyć np. z przyjacielem, kuzynem, małżonkiem, bratem, narzeczonym, chłopakiem, dziadkiem, itd.

Jak działa konto dla dwojga?

Konto wspólne działa w zasadzie na takiej samej zasadzie, co zwykły rachunek osobisty (ROR). Posiada zatem takie funkcjonalności jak: możliwość wpłacania/wypłacania środków, wykonywania przelewów, zleceń stałych, poleceń zapłaty, płatności mobilnych, wypłat z bankomatów, wpłat we wpłatomatach, etc.

Wspólne konto a kredyt?

Banki przeważnie stosują w takiej sytuacji procedurę, w której wymagają podpisu na umowie o kredyt wszystkich współposiadaczy konta.

W związku z tym, starając się o wzięcie pożyczki, wszystkie strony zobowiązane są do obecności podczas zawierania takiej umowy.

Wspólne konto bankowe a śmierć współposiadacza?

W przypadku śmierci współposiadacza konta banki stosują procedury, które powinny być zawarte w umowie o prowadzenie rachunku.

Możemy spotykać się z sytuacją, w której bank po otrzymaniu aktu zgonu wygasi umowę i zablokuje część środków na rzecz ewentualnych spadkobierców.

Inną opcją jest również przekształcenie konta wspólnego w rachunek indywidualny, jednak nie wszystkie banki umożliwiają takie rozwiązanie.

Jak założyć wspólny rachunek?

Wspólne konto bankowe zakłada się w zasadzie w taki sam sposób, jak zwykły rachunek osobisty. Niektóre banki umożliwiają otwarcie konta wspólnego przez internet, jednak większość wymaga osobistego stawiennictwa przyszłych współposiadaczy w oddziale banku.

Jak zamknąć konto wspólne?

Zamknięcie konta wspólnego wymaga zgody wszystkich stron umowy. W przypadku braku porozumienia, jedna ze stron może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę. Jednak wszelkie ewentualne zadłużenia powstałe na rachunku w okresie wypowiedzenia, będą musiały zostać spłacone w całości.

W jakich bankach otworzymy konto dla dwojga przez internet?

KONTO DLA DWOJGA W mBANK - eKONTO

 • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta.
 • Darmowe wydanie karty MasterCard Debit PayPass / Visa Electron payWave (funkcje wielowalutowe, płatności zbliżeniowe, internetowe oraz cashback).
 • Opłata za kartę – 9 zł miesięcznie (można jej uniknąć, wykonując kartą transakcje bezgotówkowe na min. 350 zł).
 • Jeżeli zamówione zostaną dwie karty, warunek zwalniający z opłaty należy spełnić dla każdej karty osobno.
 • Darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce – jeżeli wypłacana suma wynosi min. 300 zł (jeżeli niższa – 2,50 zł).
 • Darmowe wypłaty z bankomatów za granicą + od 3% do + 5,9% prowizji za przewalutowanie.
 • Bezpłatne przelewy zwykłe przez internet.
 • Darmowe wpłatomaty własne, Planet Cash i Cashline.
 • Bezpłatne zlecenia stałe.
 • Polecenie zapłaty – 2 zł miesięcznie za usługę.
 • Google Pay, Apple Pay, Blik, Xiaomi Pay, SwatchPAY!, Visa Mobile, Fitbit Pay, Garmin Pay.
 • Aplikacja mobilna oraz bankowość internetowa.
 • Konto dla dwojga można otworzyć na tej stronie mBank

W jaki sposób przekształcić rachunek w konto wspólne?

Po otwarciu rachunku indywidualnego należy przekształcić go w konto dla dwojga.

Aby wykonać taką czynność, należy zalogować się do serwisu bankowości internetowej oraz udać się kolejno do: FINANSE >> NOWA USŁUGA >> DYSPOZYCJE >> ZŁÓŻ WNIOSEK >> PRZEKSZTAŁĆ RACHUNEK

Zakładanie konta wspólnego w mBanku

Przekształcanie konta indywidualnego w konto dla dwojga

 

KONTO DLA DWOJGA W PKO BP - KONTO ZA ZERO

 • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta.
 • Bezpłatne wydanie karty PKO Ekspres VISA payWave (funkcja wielowalutowa, płatności internetowe i zbliżeniowe, cashback).
 • Brak opłat za odnowienie karty.
 • 10 zł miesięcznie za obsługę karty –opłaty można uniknąć, wykonując min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą (w tym Apple Pay) lub Blikiem.
 • Bezpłatne wypłaty z bankomatów PKO, pozostałe bankomaty – 10 zł.
 • Darmowe wypłaty z bankomatów za granicą + 3,5% prowizji za przewalutowanie transakcji.
 • Aplikacja mobilna i bankowość internetowa.
 • Płatności HCE, Blik, Apple Pay, Garmin Pay.
 • Bezpłatne przelewy zwykłe przez Internet.
 • Bezpłatne zlecenia stałe.
 • Polecenie zapłaty – 1 zł.
 • Konto dla dwojga można otworzyć na tej stronie PKO BP

Jak założyć konto wspólne?

Aby założyć konto dla dwojga w PKO BP, w formularzu należy wybrać opcję: Konto wspólne.

Wspólne konto w PKO BP

KONTO DLA DWOJGA W ING BANK ŚLĄSKI - KONTO DIRECT

 • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta.
 • Bezpłatne wydanie karty wielowalutowej Visa (funkcja płatności internetowych, zbliżeniowych, cashback, program rabatowy Visa Oferty).
 • Brak opłat za odnowienie karty.
 • 7 zł miesięcznej opłaty za obsługę karty – można jej uniknąć, wykonując transakcje kartą lub Google Pay / Apple Pay na łączną sumę min. 300 zł (200 zł dla osób 18-26 lat).
 • Bezpłatne wypłaty (również Blikiem) z bankomatów własnych i Planet Cash oraz pierwsza w miesiącu z pozostałych bankomatów (każda kolejna – 5 zł).
 • Możliwość wykupienia pakietu wypłat z bankomatów w Polsce i za granicą – 15 zł / 30 dni.
 • Wypłaty z bankomatów za granicą:
 • wypłaty w EUR w krajach EOG – 0 zł pierwsza wypłata w miesiącu, każda kolejna 5 zł (+3% za przewalutowanie)
 • pozostałe bankomaty zagraniczne – 3% + 3% za przewalutowanie
 • Bezpłatna usługa cashback.
 • Darmowe przelewy zwykłe przez internet.
 • Przelew natychmiastowy – 5 zł.
 • Bezpłatne przelewy europejskie SEPA.
 • Brak opłat za zlecenia stałe i polecenia zapłaty.
 • Bezpłatne przelewy na telefon Blik.
 • HCE, Blik, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay.
 • Aplikacja mobilna i bankowość internetowa.
 • Konto można otworzyć na tej stronie ING Bank Śląski 

Jak założyć konto dla dwojga w ING Bank Śląski?

Pełnomocnika do rachunku można dodać przez bankowość internetową Moje ING. Zarówno posiadacz, jak i pełnomocnik będą mogli zamówić 2 imienne karty płatnicze.  

Konto dla dwojga w ING Bank Śląski - dodawanie pełnomocnika

5/5 - 2 głosów