KONTO FIRMOWE MILLENNIUM BANK

Konto Mój Biznes jest jednym z rachunków, które znajdują się w szerokiej ofercie Millennium Banku. Konto dedykowane jest klientom biznesowym, a w szczególności:

 • przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą
 • wspólnikom spółek cywilnych;
 • rolnikom.

Propozycja obejmuje szeroki zakres usług dedykowanych klientom biznesowym, a dodatkowo można zyskać zwolnienie z opłat.

Największą uwagę na Konto Mój Biznes powinny zwrócić nowe przedsiębiorstwa oraz start-upy, bo to właśnie dla nich bank przygotował preferencyjne warunki.

Konto firmowe Millennium Bank – opłaty

Comiesięczny koszt utrzymania konta firmowego wynosi 20 zł.

Warto wiedzieć o możliwości otwarcia rachunku w promocji, która zwalnia z opłaty za obsługę rachunku przez okres 2 lat. Po upływie okresu promocyjnego uniknięcie opłaty nastąpi po spełnieniu jednego z dwóch warunków:

 • wpływ na rachunek min. 1000 zł miesięcznie (nie są zaliczane przelewy z kont własnych w Millennium Banku, Millennium Domu Maklerskim, Millennium TFI S.A.);
 • 1 przelew wykonany do ZUS/US w miesiącu.

Millennium Bank daje przedsiębiorcom możliwość otwarcia rachunków dodatkowych:

 • bezpłatnego konta VAT;
 • rachunku walutowego (GBP, EUR, CHF, USD), którego koszt to 15 zł miesięcznie.

W czasie dwuletniego okresu promocyjnego opłata za konto dewizowe nie jest pobierana.

Karta

Zamówienie karty nie jest obligatoryjne, jednak warto rozważyć taką możliwość. Propozycją banku jest Millennium Visa Mój Biznes, dzięki której realizować można płatności w Internecie oraz zbliżeniowe.

Kartę wyposażono w usługę 3D Secure, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w czasie internetowych płatności. Kartę można bezpłatnie ubezpieczyć.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zamówienie jej mogą także dołączyć do programu rabatowego Inspiracje.

Millennium Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty, jednak jej obsługa to koszt 7 zł miesięcznie. Po zrealizowaniu płatności plastikiem o wartości łącznej min. 500 zł miesięcznie opłata zostanie anulowana.

Bankomaty i operacje gotówkowe

Wysokość prowizji związanej z wypłatą gotówki w bankomacie uzależniona jest od tego, z jakiego urządzenia korzystamy i wygląda następująco:

 • Millennium Bank – 0 zł;
 • Santander Bank, Planet Cash – 1 zł;
 • pozostałe – 3,5% (min. 5 zł).

W przypadku wypłaty gotówki realizowanej w bankomacie zagranicznym prowizja również została ustalona na 3,5%, ale należy mieć na uwadze, że bank doliczy kolejną prowizję (2%) za przewalutowanie transakcji.

Jeśli chodzi o korzystanie z wpłatomatów jeśli nie chcemy, by tego typu operacje generowały niepotrzebne koszty, warto trzymać się ustalonego przez bank limitu wpłat 10 tys. zł.

Przekroczenie tej kwoty wiąże się z opłatą prowizji, która naliczana jest od nadwyżki powyżej 10 tys. zł i wynosi 0,4%.

Prowizja obowiązuje również podczas wpłat i wypłat realizowanych w oddziałach banku (0,7%, min. 10 zł).

Przelewy

Za przelewy zwykłe i europejskie (SEPA) nie zostanie pobrana opłata pod warunkiem, że nie przekroczymy udostępnionej puli 20 transakcji w miesiącu. Po wyczerpaniu darmowej ilości każdy przelew to koszt 1 zł.

Opłata nie jest pobierana za zlecanie przelewów do ZUS i US. W przypadku przelewu natychmiastowego opłata to 10 zł, co jest całkiem sporą kwotą.

W ofercie znajdziemy bezpłatną możliwość ustanawiania zleceń stałych, jednak każda realizacja to koszt 4 zł.

Jeśli chodzi natomiast o polecenia zapłaty ustanowienie i modyfikacja to koszt 4 zł, a za realizację bank pobiera 1 zł.

Dość wysoka opłata naliczana jest podczas zlecania zwykłego przelewu w oddziale banku i wynosi 25 zł.

Z kolei zagraniczne przelewy SWIFT objęte są prowizją 0,25%, jednak minimalna kwota, jaką pobierze bank to 17 zł (maks. 170 zł).

W celu autoryzowania operacji bank przysyła kody SMS, które są bezpłatne.

Serwis transakcyjny i mobilna aplikacja

Bankowość elektroniczna, z której korzystają przedsiębiorcy i klienci indywidualni to Millenet. Bank zastosował rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest swobodne przełączanie się między kontem osobistym a biznesowym.

W serwisie transakcyjnym można sprawdzić saldo na rachunku, szczegóły konta i kart oraz historię.

Oczywiście w bankowości internetowej wykonywać można wszystkie standardowe operacje, w tym zlecać przelewy: własne, krajowe, natychmiastowe, na adres e-mail/numer telefonu, za pomocą kodów QR, do ZUS/US, zwrotne, z rachunku karty kredytowej.

Poza tym Millennium udostępnia klientom takie funkcjonalności jak:

 • doładowanie telefonu;
 • załączanie dokumentów (np. zdjęć paragonów);
 • wnioskowanie o inne produkty z oferty (pożyczka, ubezpieczenie, limit na koncie);
 • wgląd do produktów inwestycyjnych (np. Programów Inwestycyjno – ubezpieczeniowych).

Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, poza wyposażeniem karty w usługę 3D Secure bankowość internetowa oferuje:

 • możliwość zablokowania karty;
 • blokadę transakcji spoza UE;
 • zmianę kodu PIN;
 • ustalanie limitów transakcji.
W mobilnej aplikacji znajdziemy standardowe funkcje i dodatkowo:
 • menedżer finansów;
 • kursy walut;
 • zakup biletów komunikacji miejskiej;
 • możliwość wykupienia parkingu;
 • opcję tworzenia wirtualnych kart płatniczych;
 • możliwość płacenia za przejazdy autostradami Autopay.

Jednym ze sposobów logowania do aplikacji jest odcisk palca. Użytkownicy systemu Android w czasie wykonywania płatności mobilnych mają do dyspozycji nieco przestarzałą technologię HCE.

Bank udostępnia także mobilne płatności Apple Pay oraz Blik. Jak widać w ofercie nie znajdziemy Google Pay. Mimo to, oferowana aplikacje jest jedną z lepszych na rynku.

Nie mamy niestety dobrej wiadomości dla klientów korzystających z zagranicznych przelewów, ponieważ Millennium Bank nie oferuje usługi zdalnej wymiany walut w aplikacji mobilnej.

Obsługa klienta

Obecnie sieć banku obejmuje ponad 750 oddziałów, w których zlokalizowane są bankomaty z funkcją wpłatomatów.

Dodatkowo Millennium Bank przygotował dla przedsiębiorców dwa bardzo istotne udogodnienia:

 • realizowanie wpłaty gotówkowej w formie zamkniętej;
 • dostęp do transportu i wrzutni nocnej.

Powyższe rozwiązania dają klientom możliwość przekazania gotówki do banku nawet w dni wolne od pracy.

Oferta kredytowa

Millennium Bank stawia klientom dwa warunki, które umożliwiają skorzystanie z oferty kredytowej obejmującej kredyt gotówkowy i inwestycyjny:

 • współpraca z bankiem od minimum 6 miesięcy;
 • prowadzenie działalności od minimum 12 miesięcy bez przerwy.

Warto mieć na uwadze, że naliczone prowizje i odsetki związane z kredytem mogą zostać wpisane w koszty prowadzenia firmy i odliczone od podatku.

Inkaso dokumentowe, gwarancja bankowa, faktoring niepełny

Warunkowa forma płatności jaką jest inkaso dokumentowe stosowana jest zarówno w obrocie zagranicznym jak i krajowym.

Na czym polega? Bank eksportera przesyła do banku importera dokumenty, które uprawniają do dysponowania towarów po spełnieniu pewnych warunków jak np. zapłacenie ustalonej kwoty.

W przypadku gwarancji bankowej bank kontrahenta zobowiązuje się do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty w momencie, gdy kontrahent nie wywiąże się z obowiązku zapłaty.

Gwarancja bankowa zwiększa bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji i ogranicza ryzyko spowodowane nie wywiązaniem się ze zobowiązań wobec kontrahenta.

Jeśli chodzi o usługę faktoringu niepełnego, polega ona na sfinansowaniu bieżącej działalności firmy. Należność z faktur zamieniana jest na gotówkę, a rozliczenia przeprowadzane są w złotówkach.

Millennium leasing

Przedsiębiorcy współpracujący z Millennium Bankiem mają możliwość skorzystania z dwóch form leasingu:

 • operacyjny;
 • finansowy.

Usługa leasingu obejmuje samochody osobowe i dostawcze, maszyny i urządzenia oraz nieruchomości.

Oferta terminali

W ofercie Millennium Banku znajdzie się również coś dla klientów, którzy działają w branży handlowo – usługowej.

Propozycja terminali POS obsługiwanych przez firmę PayTel posiada bardzo korzystne warunki, które obowiązują przez okres kilkunastu miesięcy.

Korzystając z promocji przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z opłat przez rok. Po tym czasie abonament pozostanie na niskim poziomie a prowizja pobierana od transakcji bezgotówkowych będzie bardzo korzystna.

Jak założyć konto firmowe Millennium Banku?

Wniosek o konto firmowe można złożyć internetowo na stronie Millennium Banku.

W celu potwierdzenia tożsamości należy zalogować się na rachunek osobisty prowadzony w innym banku lub udać się do najbliższej placówki.

Klienci, którzy preferują osobiste załatwianie spraw mają możliwość przeprowadzenia całego procesu zakładania rachunku w oddziale.

Dla obecnych klientów bank przygotował możliwość otwarcia konta firmowego w serwisie transakcyjnym.

Konto firmowe Millennium Bank – opinia

W momencie rozpoczynania działalności konieczne jest ograniczenie kosztów w miarę możliwości, a jednym ze sposobów na zrobienie tego jest takie dopasowanie konta firmowego, by nie generowało niepotrzebnych wydatków.

Konto Mój Biznes jest tego doskonałym przykładem. Warunki wymagane do uniknięcia opłat za prowadzenie konta i obsługę karty są proste do spełnienia i w zasadzie nie wymagają niczego więcej niż standardowe korzystanie z rachunku.

Minusem oferty są niestety wysokie opłaty związane z obsługą gotówkową. Bank oferuje klientom bezpłatne wpłaty gotówkowe przy użyciu własnych wpłatomatów, jednak należy pamiętać o ustalonym limicie 10 tys. zł.

Po przeprowadzeniu analizy oferty, już na pierwszy rzut oka widać, że Millennium wspiera przedsiębiorców działających w branży handlowo-usługowej.

Wskazują na to nie tylko takie usługi, jak inkaso dokumentowe, faktoring i gwarancja bankowa, ale także oferta terminali.

Przedsiębiorcy aktywnie korzystający z bezgotówkowych transakcji mogą założyć pomocniczy rachunek w obcej walucie, jednak wysoka opłata, której w żaden sposób nie da się uniknąć nieco odstrasza.

Szkoda, że w ofercie nie znajdziemy płatności walutowych. Millennium nie oferuje wielowalutowej karty do rachunku ani zdalnej wymiany walut po korzystnych kursach.

Należy jednak wspomnieć o prowizji za zagraniczne operacje, która ustalona jest na dość niskim poziomie. Konto Mój Biznes dobrze sprawdzi się w połączeniu z osobistym rachunkiem.

Wiadomo, że wielu przedsiębiorców nie rozgranicza sztywno budżetu osobistego i firmowego, a serwis transakcyjny pozwala w wygodny sposób przełączać się między kontem indywidualnym i biznesowym.

Warto rozważyć taką opcję tym bardziej, że w ofercie banku znajdziemy Konto Millennium 360º, które w rankingach kont osobistych plasuje się w czołówce.

Warto mieć na uwadze, że uzyskanie możliwie niskich kosztów obsługi Konta Mój Biznes wiąże się z używaniem go głównie zdalnie, chociaż bank oferuje klientom stosunkowo niewielką ilość bezpłatnych przelewów.

Konto firmowe Millennium Banku z pewnością sprawdzi się tym przedsiębiorstwom, które dopiero rozpoczynają działalność i nie realizują jeszcze dużej ilości operacji, a zależy im na odciążeniu budżetu.

Rachunek firmowy Millennium Banku w pigułce

1

Mój Biznes

Konto 0 zł / 20 zł
Karta 0 zł / 7 zł
Bonus 2000 zł
Konto >>
Karta / płatności >>
Bankomaty / gotówka >>
Przelewy >>
Promocja >>
 • Przeznaczenie konta:
 • jednoosobowa działalność gospodarcza
 • spółka jawna
 • rolnicy
 • Opłata za otwarcie konta – 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie konta – 0 zł przez 2 lata jeśli otworzysz rachunek w aktualnej promocji dla JDG
 • Poza promocją opłaty za konto (20 zł) unikniesz, jeżeli:
 • zapewnisz wpływ na rachunek w kwocie min. 1 tys. zł / mies. LUB
 • wykonasz min. 1 przelew w miesiącu do ZUS lub US
 • Karta płatnicza: Millennium Visa Mój Biznes
 • Funkcjonalność karty: płatności zbliżeniowe, płatności internetowe, program rabatowy, 3D Secure, bezpłatne ubezpieczenie karty
 • Płatności mobilne: Apple Pay, Blik, HCE
 • Opłata za wydanie karty – 0 zł
 • Miesięczna opłata za kartę: 0 zł / 7 zł
 • Opłaty za kartę unikniesz, jeżeli wykonasz transakcje kartą na sumę min. 500 zł

 

 • Wypłata z bankomatów w Polsce:
 • 0 zł – bankomaty własne
 • 1 zł – bankomaty Santander Bank i Planet Cash
 • 3,5% (min. 5 zł) – pozostałe bankomaty
 • Wypłata z bankomatów za granicą: – 3,5% (min. 5 zł) – wypłata EUR (+2% za przewalutowanie)
 • Wpłatomaty:
 • 0 zł – do 10 tys. zł w miesiącu
 • 0,4% – powyżej 10 tys. zł w miesiącu
 • Wpłata gotówki w oddziale banku – 0,7% (min. 10 zł)
 • Wypłata gotówki w oddziale banku – 0,7% (min. 10 zł)
 • Zwykły przelew online:
 • 0 zł – 20 pierwszych przelewów w miesiącu
 • 1 zł – każdy kolejny przelew
 • Przelew do ZUS i US – 0 zł / 0 zł
 • Przelew natychmiastowy – 10 zł
 • Zwykły przelew w oddziale banku – 25 zł
 • Przelew europejski SEPA:
 • 0 zł – 20 pierwszych przelewów w miesiącu
 • 1 zł – każdy kolejny przelew
 • Przelew zagraniczny SWIFT – 0,25% (min. 17 zł – maks. 170 zł)
 • Zlecenie stałe: 0 zł – ustanowienie / 4 zł – realizacja
 • Polecenie zapłaty: 3 zł – ustanowienie i modyfikacja / 1 zł – realizacja
 • Kody SMS autoryzujące operacje – 0 zł
2000 zł premii oraz 2-letnie zwolnienie z opłat za prowadzenie konta

KROK 1

Do 3 lipca 2024 roku otwórz Konto Mój Biznes

 • zaakceptuj regulamin i wyraź niezbędne zgody marketingowe

Aby zdobyć dodatkowe 500 zł bonusu, na etapie zakładania konta firmowego, otwórz również firmę.

Jeżeli prowadzisz już działalność, nadal możesz ubiegać się o pozostałe nagrody.

KROK 2

Do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu otwarcia konta, przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku.

KROK 3

W każdym z 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta:

 • zrealizuj przelewy do ZUS za pomocą Millenetu lub aplikacji mobilnej
 • zapewnij wpływy zewnętrzne na konto firmowe w łącznej wysokości min. 1 tys. zł
 • wykonaj płatności kartą debetową wydaną do konta lub Blikiem na min. 500 zł

Jeżeli założyłeś firmę wraz z Kontem Mój Biznes, będziesz otrzymywać 300 zł / mies. Jeżeli nie skorzystałeś z tej możliwości – 200 zł / mies.

Łącznie możesz więc zdobyć 1 tys. zł lub 1,5 tys. zł bonusu.

KROK 4

Do 31 sierpnia 2024 r. zawrzyj z Bankiem Millennium umowę o terminal płatniczy lub aplikację Millennium POS.

W każdym z 5 kolejnych miesięcy (liczonych od miesiąca zawarcia umowy) zapewnij z terminala wpływy na konto firmowe w wysokości min. 1 tys. zł / mies.

Cząstkowe premie (5 x 100 zł) otrzymasz do końca następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym zrealizujesz warunki.

Wszystkie zdobyte premie bank będzie przekazywał na Twoje nowo otwarte Konto Mój Biznes.

Wnioskuj ➔