Poszczególne banki coraz częściej zamiast jednej promocji oferują potencjalnym klientom pakiet akcji, w którym sumarycznie do zdobycia jest bardzo wysoka premia.

Z taką ofertą – w której łącznie uzyskać można aż 5000 zł – przychodzi także Nest Bank. Akcja specjalna „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię” potrwa do 31 stycznia 2024 r.

Dodatkowo klienci biznesowi mają szansę na skorzystanie z promocji organizowanej przez spółkę Allegro pod hasłem „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię 700 PLN do Allegro”, która planowo również ma trwać do 31 stycznia 2024 r.

Jednak organizator zastrzega sobie możliwość jej wcześniejszego zakończenia, ponieważ suma nagród ogranicza się tutaj do 50000 zł. Podsumujmy zatem bonusy, jakie możemy uzyskać w obowiązującym pakiecie promocji:

 • 300 zł za otwarcie BIZnest Konta i aktywność na rachunku przez pięć miesięcy;
 • 300 zł za zapewnienie wymaganego salda na koncie w ciągu pięciu miesięcy;
 • 400 zł za terminal płatniczy;
 • 600 zł za wymianę walut;
 • 700 zł za kredyt firmowy;
 • 700 zł za rozpoczęcie sprzedaży na Allegro z konta firmowego;
 • 2000 zł w programie poleceń.

Łączna wartość nagród to 5000 zł. Obok takiej okazji nie sposób przejść obojętnie.

Kto może wziąć udział w akcji?

Z promocji „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię” mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • spółki cywilne / jawne / partnerskie / z ograniczoną odpowiedzialnością
 • fundacje i stowarzyszenia posiadające siedzibę w Polsce i polską rezydencję podatkową

Niestety, regulamin wyklucza z udziału tych przedsiębiorców, którzy po 1 stycznia 2021 r. posiadali rachunek firmowy w Nest Banku.

W przypadku akcji dotyczącej terminali płatniczych, dedykowana jest ona przedsiębiorcom, którzy dotąd nie korzystają z możliwości przyjmowania bezgotówkowych płatności i posiadają konto firmowe w Nest Banku.

Z kolei promocja zorganizowana przez spółkę Allegro przygotowana została dla firm, których NIP nie znajduje się jeszcze w bazie Allegro.

W tym przypadku regulamin wyklucza z udziału także przedsiębiorców, którzy chcieliby otworzyć na Allegro konto firmowe, które byłoby powiązane z innym już istniejącym.

Jak zdobyć nagrody?

Do 31 stycznia 2024 r. należy założyć konto firmowe Nest Bank i w ciągu 14 dni zawrzeć umowę o prowadzenie tego rachunku. Regulamin wymaga również wyrażenia niezbędnych zgód marketingowych.

Pierwszy bonus w wysokości 50 zł zostanie przyznany za zrealizowanie jednej transakcji kartą/Blikiem lub wykonanie przelewu do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku.

Nie zostanie uznany przelew zrealizowany z własnego konta prowadzonego w Nest Banku.

Bank przekaże zdobytą nagrodę na BIZnest Konto najpóźniej w ostatnim dniu kolejnego miesiąca po tym, w którym spełniono warunek.

Kolejnym krokiem jest realizacja warunków aktywności przez okres pięciu miesięcy liczonych o następnego miesiąca po zrealizowaniu powyższego warunku. Warunki są trzy:
 • zapewnienie wpływu na konto w wysokości przynajmniej 5000 zł;
 • zrealizowanie przelewu do ZUS (pełna składka) lub US (miesięczna zaliczka na podatek);
 • wykonanie jednej transakcji Blikiem/kartą lub przelew (oprócz przelewu z własnego konta w Nest Banku).

Warto mieć na uwadze, że wszystkie trzy warunki muszą zostać spełnione w każdym z pięciu następujących po sobie miesięcy.

Co ciekawe, Nest Bank zaznacza, że ma prawo żądać dowodu na to, że przelew wykonany do Urzędu Skarbowego odnosi się do całkowitej należności wobec niego.

Po otrzymaniu wezwania przedsiębiorca ma 7 dni od daty wezwania na przesłanie mailem skanu stosownego dokumentu księgowego (np. obliczenia zaliczki na podatek dochodowy), który potwierdzałby wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku warunku dotyczącego zapewnienia wymaganego wpływu, bank nie będzie brał pod uwagę:

 • przelewów przychodzących z kont własnych uczestnika promocji prowadzonych w Nest Banku,
 • udzielonych mu w nim kredytów i lokat,
 • wpłat na konto firmowe związanych z koniecznością opłacenia raty kapitałowo-odsetkowej kredytu firmowego.

Za każdy miesiąc, w którym spełnimy powyższe warunki Nest Bank przyzna premię w wysokości 50 zł. Każda premia cząstkowa trafi na konto firmowe przed końcem następnego miesiąca.

Dla przedsiębiorców, którzy w pełnym miesiącu kalendarzowym zapewnią średnie saldo na koncie w wysokości przynajmniej 50000 zł bank przygotował dodatkowy bonus w wysokości 50 zł.

Można go otrzymać maksymalnie za 6 pierwszych miesięcy kalendarzowych po założeniu konta firmowego (maks. 300 zł).

Kolejna nagroda trafi do przedsiębiorców, którzy zrealizują przewalutowanie między rachunkami płatniczymi prowadzonymi w złotówkach i euro.

Aby mieć szansę na bonus należy zrealizować przewalutowania o łącznej wartości min. 10000 euro w pełnym miesiącu kalendarzowym. Maksymalnie do uzyskania jest 12 premii cząstkowych po 50 zł za 12 pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku.

Klienci biznesowi decydujący się na zaciągnięcie kredytu mogą otrzymać od banku jednorazową nagrodę w wysokości 700 zł. Warto wiedzieć, że kredyt należy wziąć w ciągu maksymalnie 180 dni od otwarcia BIZnest Konta.

Premie za zapewnienie średniego salda na rachunku i zrealizowane transakcje przewalutowania bank przekaże na rachunek firmowy do końca kolejnego miesiąca.

Bonus za skorzystanie z oferty kredytowej bank wypłaci w kolejnym miesiącu po zawarciu umowy kredytowej.

Przedsiębiorcy po otwarciu rachunku firmowego mogą również założyć nowe Konto Firma na Allegro z użyciem linka otrzymanego w wiadomości SMS od Nest Banku.

Trzeba pamiętać o wskazaniu nowo otwartego BIZnest Konta jako rachunku do wypłat i wystawieniu przynajmniej jednej oferty na portalu w czasie trwania promocji.

E-voucher do wykorzystania na zakupy na Allegro trafi do klientów Nest Banku w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych po zrealizowaniu warunków akcji. Bank wysle bon na adres e-mail powiązany z kontem Allegro.

Nest Bank proponuje klientom także odrębną promocję, w której uzyskać można 400 zł za skorzystanie z terminala płatniczego.

Ponadto posiadacze BIZnest Konta mogą polecać produkty bankowe dalej w programie poleceń i dzięki temu zdobywać kolejne premie. Najwyższy bonus, jaki można zdobyć za skuteczne polecenia to 2000 zł.

Przedstawmy wspomniane wyżej terminy na konkretnym przykładzie, by lepiej zrozumieć wymagania banku.

Załóżmy, że BIZnest Konto otworzymy w listopadzie 2023 r. W takiej sytuacji jedną wymaganą transakcję musimy zrealizować w grudniu 2023 r.

Natomiast warunki dotyczące wpływu na konto, przelewów do ZUS/US i wykonania transakcji na koncie firmowy należy spełniać od stycznia do maja 2024 r. Bank będzie przekazywał nagrody od stycznia do czerwca 2024 r.

Należy mieć na uwadze, że bonusy stanowią przychód przedsiębiorstwa i konieczne jest rozliczenie się z nich.

Nie da się ukryć, że maksymalna wysokość premii, jaką można uzyskać, warta jest zachodu. Mimo, że warunków jest całkiem sporo, niektóre z nich nie powinny sprawiać nikomu żadnej trudności. A zdobyte bonusy mogą stanowić niezłe wsparcie finansowe przedsiębiorstwa.

Jak zdobyć nagrody – krok po kroku

1Do 31 stycznia 2024 roku złóż wniosek o otwarcie BIZnest Konta i w ciągu 14 dni od jego wysłania zawrzyj z bankiem umowę o prowadzenie rachunku. Wyraź niezbędne zgody marketingowe i zaakceptuj regulamin.
2
Do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia BIZnest Konta wykonaj min. 1 dowolną operację spośród:
 • płatność Blikiem,
 • transakcja kartą,
 • przelew (poza przelewem pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku)
Spełniając powyższe warunki w nagrodę otrzymasz 50 zł premii. Premię bank przekaże Ci na BIZnest Konto do końca miesiąca następującego po tym, w którym zrealizowałeś wymagane zadania.
3W każdym z kolejnych 5 miesięcy następujących po tym, w którym zrealizowałeś zadania z punktu 2:

 • zapewnij wpływy na BIZnest Konto w wysokości min. 5 tys. zł
 • dokonaj przelewu pełnej składki do ZUS lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do US
 • wykonaj 1 dowolną operację spośród: płatność Blik, transakcja kartą, przelew (z wyłączeniem przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku)
Za każdy miesiąc, w którym zrealizujesz powyższe zadania otrzymasz 50 zł premii. Maksymalnie możesz zdobyć 250 zł (5 mies. x 50 zł).

Nagrody będziesz otrzymywał na swój rachunek firmowy do końca kolejnego miesiąca.

4

Zapewnij w pełnym miesiącu kalendarzowym średnie saldo na BIZnest Koncie w wysokości min. 50 tys. zł. Bank nagrodzi Cię wówczas 50 zł premią.

Tę premię masz szansę zdobywać przez 6 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych po otwarciu BIZnest Konta. Maksymalnie możesz zdobyć 300 zł premii.

5

Wykonaj przewalutowania pomiędzy rachunkami PLN oraz EUR na min. 10 tys. euro w pełnym miesiącu kalendarzowym.

Za każdy miesiąc, w którym zrealizujesz powyższe zadanie, otrzymasz 50 zł premii.

Maksymalnie możesz zdobyć 600 zł (12 bonusów po 50 zł) za pierwszych 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od otwarcia BIZnest Konta.

6
700 zł premii możesz zdobyć, jeśli w ciągu 180 dni od otwarcia BIZnest Konta podpiszesz z Nest Bankiem umowę o kredyt firmowy.
7Po otwarciu BIZnest Konta załóż nowe Konto Firma na Allegro. Aby to zrobić, skorzystaj z linka otrzymanego od banku (SMS) i w trakcie trwania promocji wystaw minimum jedną ofertę.

Na Allegro ustaw BIZnest Konto jako rachunek do wypłat.

E-voucher (700 zł) do wykorzystania na Allegro otrzymasz w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia spełnienia warunków promocji. 
8Po założeniu BIZnest konta polecaj ten rachunek innym. Maksymalnie możesz zdobyć za to 2 tys. zł premii

400 zł za terminal płatniczy

1W okresie trwania promocji złóż wniosek o terminal płatniczy.

Możesz to zrobić z poziomu bankowości elektronicznej lub od razu podczas składania wniosku o BIZnest Konto.

2W ciągu 60 dni od złożenia wniosku zawrzyj z bankiem umowę o korzystanie z niego.

Wskaż BIZnest Konto jako rachunek, który będzie służył do księgowania wpływów z terminala.

3Zapewnij jak największe obroty na terminalu w ciągu 3 miesięcy następujących po tym, w którym podpisałeś umowę o terminal.

TERMINAL TRADYCYJNY

5000 zł – 7999,99 zł obrotu – 100 zł nagrody

8000 zł – 9999,99 zł obrotu – 200 zł nagrody

10 000 zł – 14999,99 zł obrotu – 300 zł nagrody

+ 15 000 zł obrotu – 400 zł nagrody

NestPOS

+ 5000 zł obrotu – 100 zł nagrody

Nagrodę otrzymasz na BIZnest Konto do końca 5 miesiąca licząc od tego, w którym podpisałeś umowę o rachunek.