Płacenie niższych podatków

Płacenie niższych podatków – czy jest możliwe?

Czy płacenie niższych podatków w Polsce jest możliwe?

Coraz więcej osób poszukuje nowych sposobów na płacenie mniejszych podatków w zgodzie z obowiązującym prawem. Czy takie działanie jest realne?

Opowiadając na pytanie zamieszczone we wstępie, płacenie niższy podatków jest jak najbardziej możliwe. Zabieg ten nosi nazwę optymalizacji podatkowej.

Czym dokładnie jest optymalizacja podatkowa?

Z definicji jest to zespół działań mających na celu, w sposób legalny, zmniejszenie kosztów związanych z zobowiązaniami podatkowymi.

Mogą to być dowolne podatki typu PIT, CIT lub VAT. Unikanie opodatkowania stosowane jest przez przedsiębiorstwa, rzadziej osoby fizyczne, głównie z dwóch powodów:

1. przedsiębiorstwa obracają ogromnymi kwotami, dlatego zapłata mniejszego podatku jest dla nich korzystna i wpływa na ich funkcjonowanie.

2. większość osób nie będących osobami prawnymi nie posiada środków pieniężnych, z których wykonanie optymalizacji było by dla nich sensowne lub nie mają dostatecznej wiedzy, lub możliwości, aby przeprowadzić taki proces.

Metody optymalizacji podatkowej

Zazwyczaj wyróżniamy dwa rodzaje metody optymalizacji:

  • optymalizacja oparta o planowanie podatkowe
  • optymalizacja oparta o prawo kraju macierzystego

Planowanie podatkowe

W tej kategorii może rozróżnić następujące metody:

1. Założenie lub przeniesie firmy za granicę.

Chodzi o kraje, gdzie opodatkowanie jest niższe niż w naszym kraju.

Popularne są szczególnie tzw. raje podatkowe.

2. Zmiana rezydencji podatkowej.

Sposób podobny jak powyżej, jednak jest to rozwiązanie głównie dla osób fizycznych, nie wymaga zmiany obywatelstwa ani miejsca zamieszkania.

3. Powołanie holdingu zagranicznego.

Polega na utworzeniu struktury, w której skład wchodzą niezależnie działające podmioty gospodarcze, ale wszystkie podlegają jednemu organowi decydującemu.

Dobrze zarządzany holding umożliwia jak najniższe zobowiązania podatkowe.

4. Fundacja prywatna

Dzięki utworzeniu fundacji prywatnej w pewnych jurysdykcjach, istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego, jest to bardzo wartościowe z punktu widzenia optymalizacji podatkowej.

Optymalizacja w warunkach polskich

W polskich warunkach optymalizacja podatkowa nie jest najłatwiejszym procesem i wymaga bardzo dobrej znajomości prawa, a przede wszystkim “luk’ lub niedociągnięć prawnych.

Dlatego wykonanie optymalizacji na terenie Polski jest trudnym aczkolwiek nie niemożliwym do zrealizowania.

Płacenie niższych podatków – uchylanie to nie to samo co unikanie

Uchylanie się od płacenia podatków jest przestępstwem, które podlega karze pozbawienia wolności lub grzywny albo obu tym karom jednocześnie. Przykładami uchyleń podatkowy są:

  • uzyskiwanie dochodów z działalności niezarejestrowanych, często nielegalnych np. handel narkotykami, kradzieże
  • unikanie zapłaty opłaty celnej
  • przemyt
  • zabiegi mające na celu zaniżanie wartości lub ilości na fakturach w celu zapłaty niższego podatku VAT

Płacenie niższych podatków – podsumowanie

W niniejszym artykule został zaprezentowany jedynie zarys oraz możliwości jakie daje optymalizacja podatkowa.

Dla każdego rodzaju podatku istnieją różne sposoby na zmniejszenie jego wartości.

— — —

Przeczytaj również artykuł, w którym wyjaśniamy – jak złożyć wniosek o 300 plus online za pomocą bankowości elektronicznej.