Banki stosują wiele metod na przyciągnięcie do siebie nowych klientów. Niektóre oferują nawet premie i prezenty za otwarcie konta bankowego. Czy jednak te – wydawałoby się na pierwszy rzut oka – świetnie wyglądające oferty, są rzeczywiście tak atrakcyjne?

Jakie haczyki kryją się zazwyczaj za takimi promocjami? Czy zarabianie na otwieraniu kont bankowych jest możliwe?

Prezenty i pieniądze za założenie konta bankowego – rodzaje nagród

Banki kuszą dodatkowymi bonusami i różnorakimi fantami nie tylko za założenie rachunku osobistego. Często można spotkać promocje, w których otrzymuje się prezenty za nabycie karty kredytowej czy lokaty terminowej.

Jakiego rodzaju nagrody najczęściej możemy spotkać w tego typu akcjach promocyjnych? Będą to:

 • premie pieniężne,
 • nagrody rzeczowe (np. ekspres do kawy, tablet),
 • bony na zakupy (np. do danej sieci sklepów).

Czytając reklamy zachwalające takie okazje, można odnieść wrażenie, że banki w zasadzie za darmo rozdają prezenty. To jednak tylko pozory. Nie łudźmy się – to nie instytucje charytatywne.

Każda taka akcja jest wcześniej skrupulatnie skalkulowana i banki rzadko dokładają do takiego przedsięwzięcia.

Skoro zatem wszystko tak pięknie wygląda z daleka, to gdzie jest haczyk? Jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach – a konkretnie w regulaminie takich promocji.

Należy go wnikliwie przeanalizować, aby spełnić warunki danej akcji. Ponieważ często bywa tak, że niezrealizowanie nawet jednego punktu skutkuje utratą praw do otrzymania nagrody.

Oczywiście zdarzają się wyjątki i promocje rzeczywiście kalkulujące się dla klienta, ale przeważnie są one mocno ograniczone czasowo lub pula dostępnych prezentów/nagród szybko się wyczerpuje.

Reasumując, decydując się na wzięcie udziału w promocji, należy przede wszystkim zapoznać się szczegółowo z regulaminem i poświęcić chwilę czasu na zapoznanie się z warunkami danej akcji.

To powinno pomóc w ustrzeżeniu się błędów, które później mogą nas słono kosztować i zamiast spodziewanego zysku, przynieść jeszcze niepotrzebne straty.

Znając wszystkie najważniejsze wskazówki, spróbujmy zarobić pieniądze za założenie konta bankowego.

Konta osobiste z prezentami – czerwiec 2024

1

Millennium 360°

Nagroda 600 zł
Termin do 25/06
Łatwość 3/5
Warunki:

KROK 1

Do 25 czerwca 2024 roku otwórz konto Millennium 360° wraz z kartą płatniczą i dostępem do elektronicznej bankowości Millenet.

 • wyraź zgody na otrzymywanie od banku informacji handlowych / marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną
 • wyraź zgodę na świadczenie usługi „Zwroty za zakupy” i nie odwołuj jej do końca trwania promocji

KROK 2

W ciągu 14 dni od otwarcia konta:

 • zasil swój nowo otwarty rachunek kwotą min. 1 tys. zł
 • zaloguj się przynajmniej raz do aplikacji mobilnej
 • wykonaj przynajmniej jedną płatność kartą lub Blikiem na dowolna kwotę

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 100 zł premii. Nagroda trafi na Twoje konto do końca kolejnego miesiąca.

KROK 3

W każdym z 6 kolejnych miesięcy po otwarciu konta:

 • wykonaj płatności kartą lub Blikiem na min. 500 zł
 • przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 200 zł premii.

KROK 4

Aby zdobyć kolejne 300 zł premii, musisz w 3 kolejnych miesiącach zasilić konto jednorazowym przelewem na min. 1 tys. zł z tytułu wynagrodzenia (pensja / renta / emerytura / stypendium).

Strona promocji ➔
2

Konto Direct z Lwem

Nagroda 500 zł
Termin do 27/06
Łatwość 3/5
Warunki:

KROK 1

Do 27 czerwca 2024 roku załóż konto osobiste wraz z kartą debetową i Otwartym Kontem Oszczędnościowym (OKO).

Wyraź zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.

Otrzymasz 200 zł premii za założenie konta metodą na selfie w aplikacji mobilnej Moje ING.

KROK 2

Najpóźniej do 30 września 2024 roku:

 • w trzech dowolnie wybranych miesiącach zapewnij łączne wpływy na konto osobiste w wysokości min. 1 tys. zł
 • wyraź zgodę na weryfikację behawioralną

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 150 zł premii.

KROK 3

Jeśli chcesz otrzymać kolejne 150 zł premii, również do 30 września 2024 r. spełnij dodatkowo poniższe warunki:

 • wykonaj min. 3 płatności kartą / Blikiem / portfelem mobilnym (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay) w sklepach internetowych na łączną kwotę min. 1 tys. zł
 • otwórz przynajmniej jeden cel oszczędnościowy na OKO i dopilnuj, aby na dzień 30 września 2024 r. na celu oszczędnościowym było min. 300 zł

Wszystkie nagrody bank przekaże na Twoje Otwarte Konto Oszczędnościowe najpóźniej do 15 października 2024 roku. 

Strona promocji ➔
3

VeloKonto

Nagroda 600 zł
Termin do 31/07
Łatwość 5/5
Warunki:

KROK 1

Do 31 lipca 2024 roku złóż wniosek o VeloKonto i VeloSkarbonkę (opcjonalnie z Elastycznym Kontem Oszczędnościowym).

 • wyraź zgody marketingowe i zgodę na przetwarzanie danych osobowych

KROK 2

W ciągu 14 dni od aktywacji VeloKonta przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej VeloBanku.

Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz 60 zł premii. Nagrodę otrzymasz na VeloSkarbonkę w ciągu 2 dni roboczych od daty spełnienia warunków.

KROK3

Zapewnij jednorazowy wpływ w kwocie min. 2 tys. zł w 8 kolejnych miesiącach kalendarzowych po aktywacji VeloKonta.

Wpływ musi pochodzić z rachunku w innym banku lub konta firmowego VeloBanku.

KROK 4

Dokonuj płatności za pomocą karty i/lub Blika przez kolejne 9 miesięcy po otwarciu VeloKonta.

Otrzymasz 5% zwrotu (moneybacku) za transakcje bezgotówkowe w punktach stacjonarnych oraz online.

Maksymalny zwrot wynosi 60 zł na jeden okres rozliczeniowy – obejmujący 30 kolejnych dni kalendarzowych.

Możesz otrzymać maksymalnie 540 zł zwrotu (60 zł x 9 okresów rozliczeniowych).

Nagrody otrzymasz na VeloSkarbonkę w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania na VeloKoncie wymaganych transakcji.

UWAGA!

Moneyback za dany miesiąc otrzymasz tylko, jeśli w poprzednim miesiącu zapewniłeś wymagany wpływ na konto.

W pierwszym miesiącu po otwarciu VeloKonta moneyback otrzymasz bez względu na to, czy zapewniłeś wcześniej wpływ na rachunek.

Strona promocji ➔
4

CitiKonto

Nagroda 300 zł
Termin do 13/08
Łatwość 2/5
Warunki:

KROK 1

Do 13 sierpnia 2024 złóż wniosek o CitiKonto i Konto Oszczędnościowe oraz zawrzyj z bankiem umowę o prowadzenie tych rachunków.

Zaakceptuj regulamin promocji i wyraź zgody marketingowe – elektroniczne i telefoniczne.

NAGRODA

Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz 20 zł premii.

Nagroda trafi na Twoje CitiKonto najpóźniej do końca drugiego miesiąca następującego po tym, w którym podpisałeś umowę o konto.

KROK 2

W każdym z 4 miesięcy następujących po tym, w którym założyłeś CitiKonto:

 • zapewnij wpływy na konto w łącznej kwocie min. 2 tys. zł (wpływy nie mogą pochodzić z kont prowadzonych przez Citibank dla klientów indywidualnych)
 • wykonaj min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą (w punktach stacjonarnych i/lub online) na łączną kwotę min. 300 zł

Jeżeli spełnisz powyższe wymogi, uzyskasz prawo do promocyjnego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym (7,2% do 100 tys. zł).

KROK 3

W drugim, trzecim i czwartym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia CitiKonta zapewnij wpływ wynagrodzenia w kwocie min. 2 tys. zł.

Przelew musi pochodzić z konta pracodawcy lub z tytułu renty, emerytury, stypendium.

NAGRODA

280 zł premii za wpływ wynagrodzenia otrzymasz na rachunek do końca 5. miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś CitiKonto.

Strona promocji ➔
5

Konto Santander

Nagroda 1000 zł
Termin do 31/08
Łatwość 3/5
Warunki:

KROK 1

Do 31 sierpnia 2024 roku złóż wniosek o konto osobiste wraz z kartą płatniczą i dostępem do elektronicznej bankowości.

 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną
 • wyraź zgodę na na przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej

KROK 2

Najpóźniej do 10. dnia kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku zawrzyj z bankiem umowę o konto wraz z kartą płatniczą i dostępem do elektronicznej bankowości.

Dodatkowe 100 zł premii otrzymasz wpisując kod polecenia w rubryce związanej z programem afiliacyjnym.

KROK 3

W pierwszym i drugim miesiącu (w każdym z nich) po złożeniu wniosku o konto:

 • wykonaj płatności na min. 300 zł kartą lub Blikiem w punkcie stacjonarnym lub online
 • zapewnij wpływy na konto w łącznej kwocie 1 tys. zł
 • zaloguj się przynajmniej raz w aplikacji Santander mobile

Za otwarcie rachunku i aktywność otrzymasz na swoje konto w Santanderze 150 zł premii. Nagroda trafi do Ciebie do końca kolejnego miesiąca.

KROK 4

W 3. i 4. miesiącu (w każdym z nich) po złożeniu wniosku o konto spełnij te same warunki, co w poprzednich miesiącach, tj:

 • wykonaj płatności na min. 300 zł kartą lub Blikiem w punkcie stacjonarnym lub online
 • zapewnij wpływy na konto w łącznej kwocie 1 tys. zł
 • przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 150 zł premii. Nagroda trafi do Ciebie do końca 5. miesiąca po wysłaniu wniosku o konto.

KROK 5

W 5. i 6. miesiącu (w każdym z nich) po złożeniu wniosku o konto zapewnij wpływ na rachunek w kwocie min. 1000 zł z tytułu wynagrodzenia za pracę, renty lub emerytury.

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 300 zł premii. Nagroda trafi do Ciebie do końca 7. miesiąca po wysłaniu wniosku o konto.

KROK 6

Opłacaj rachunki ze swojego konta w Santanderze – możesz otrzymać nawet 300 zł zwrotu w ciągu roku.

Strona promocji ➔
6

eKonto do usług

Nagroda 560 zł
Termin do 16/09
Łatwość 3/5
Warunki:

KROK 1

 • zapisz się do promocji wypełniając formularz na stronie promocji
 • pobierz aplikację banku i za jej pomocą złóż wniosek o otwarcie eKonta do usług
 • zaakceptuj regulamin i wymagane oświadczenia. 
 • na etapie zakładania eKonta do usług możesz zaznaczyć opcję otwarcia rachunku oszczędnościowego Moje cele z 7,5% oprocentowaniem

KROK 2

W ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia eKonta do usług zapewnij jednorazowy wpływ na ten rachunek wysokości min. 1 tys. zł.

W miesiącu otwarcia eKonta do usług i/lub w kolejnym wykonaj min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub Blikiem na dowolną kwotę.

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 100 zł premii.

KROK 3

W miesiącu otwarcia eKonta do usług i/lub następnym wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem.

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 10 zł premii.

KROK 4

Spełnij warunki aktywności (patrz punkt 2) również w każdym z 3 kolejnych miesięcy, tj.:

 • zapewnij jednorazowy wpływ w wysokości min. 1 tys. zł i wykonaj min. 8 transakcji kartą lub Blikiem w drugim, trzecim oraz czwartym pełnym miesiącu po otwarciu eKonta do usług

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 150 zł premii (3 x 50 zł).

KROK 5

Zrealizuj wszystkie zadania do końca czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług.

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 200 zł premii.

KROK 6

Kolejne 100 zł premii otrzymasz za otwarcie eKonta Junior (dla dziecka do 13 lat) do końca kolejnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług.

Strona promocji ➔
7

Nest Konto

Nagroda 600 zł
Termin do 30/09
Łatwość 2/5
Warunki:

KROK 1

Do 30 września 2024 roku złóż wniosek o otwarcie Nest Konta i w ciągu 14 dni podpisz umowę o prowadzenie tego rachunku.

 • wyraź niezbędne zgody marketingowe

KROK 2

W każdym z 6 pełnych miesięcy następujących po tym, w którym otworzyłeś konto:

 • wykonaj kartą min. 15 transakcji bezgotówkowych (w tym obowiązkowo 1 płatność kartą w sklepie Biedronka lub Lidl)
 • zapewnij łączne wpływy na rachunek w kwocie min. 2 tys. zł

NAGRODA

Za każdy miesiąc, w którym uda Ci się zrealizować powyższe zadania, otrzymasz zwrot 10% wydatków (maks. 100 zł/miesiąc), jeśli wpływy będą pochodzić z tytułu wynagrodzenia.

Jeśli natomiast wymagane wpływy będą pochodzić innego tytułu, otrzymasz zwrot 5% wydatków (maks. 60 zł/miesiąc).

WAŻNE

 • Wymóg transakcji spełnią operacje wykonane: Blikiem i kartą (za wyjątkiem wpłat Blikiem lub kartą) oraz przelewy (z wyłączeniem przelewów pomiędzy Twoimi rachunkami w Nest Banku).
 • Wpływ wynagrodzenia musi pochodzić bezpośrednio od pracodawcy, zleceniodawcy lub z tytułu renty, emerytury, stypendium. Bank uzna również wpływy z programu Rodzina 800 plus lub innego świadczenia rodzinnego.
 • Jeżeli nie uda Ci się spełnić wymogów w danym miesiącu, nadal będziesz się mógł ubiegać o zdobycie premii w kolejnym.
 • Premię za dany miesiąc otrzymasz na Nest Konto do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniłeś wymogi promocji.
 • Nagrody pieniężne są zwolnione z opodatkowania i nie trzeba się z nich rozliczać.
 • W ramach trwającej promocji możesz również skorzystać z podwyższonego oprocentowania (7,1%) na Nest Koncie Oszczędnościowym.
Strona promocji ➔
8

Konto Przekorzystne

Nagroda 300 zł
Termin do 30/09
Łatwość 5/5
Warunki:

KROK 1

Do 30 września 2024 złóż wniosek o Konto Przekorzystne wraz z kartą płatniczą, dostępem do elektronicznej bankowości i aplikacją PeoPay.

Zawrzyj umowę o konto za pośrednictwem strony banku lub przez aplikację PeoPay (weryfikacja „na selfie”).

Jeżeli wybierzesz kartę Mastercard szybciej uda Ci się zbierać punkty w programie lojalnościowym Bezcenne chwile.

50 zł premii za założenie konta wraz ww. produktami otrzymasz do 15. dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku.

KROK 2

W każdym z 3 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub w aplikacji mobilnej PeoPay.

Transakcji bezgotówkowych należy dokonać na terytorium Polski w PLN. Płatności Blikiem nie zostaną uwzględnione.

NAGRODA

150 zł premii otrzymasz do połowy drugiego miesiąca po spełnieniu wszystkich wymagań promocji. Bank przekaże nagrodę na Twoje nowo otwarte Konto Przekorzystne.

Premia nie podlega opodatkowaniu i nie musisz się z niej rozliczać. 

+ 100 zł premii

Jeżeli wybierzesz kartę Mastercard będziesz mógł zdobyć 8000 punktów (równowartość 100 zł) w programie rabatowym Bezcenne Chwile.

Strona promocji ➔
9

Konto Jakże Osobiste

Nagroda 940 zł
Termin do 30/09
Łatwość 2/5
Warunki:

KROK 1

Do 30 września 2024 roku złóż wniosek o Konto Jakże Osobiste wraz z kartą debetową.

 • wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • wyraź zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych

Jeżeli chcesz zdobyć dodatkowe 50 zł – wybierz metodę weryfikacji tożsamości za pomocą VideoSelfie.

KROK 2

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj z bankiem umowę o konto i kartę płatniczą.

KROK 3

Aby zdobyć 9 premii x 50 zł w każdym z kolejnych 9 miesięcy następujących po miesiącu podpisania umowy z bankiem:

 • zasil konto kwotą przynajmniej 1 tys. zł
 • przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku
 • wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem na dowolną kwotę w sklepach stacjonarnych lub internetowych

Poszczególne premie otrzymasz na Konto Jakże Osobiste do końca miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś wszystkie wymagane aktywności.

Warunek ten dotyczy także bonusu za otwarcie konta na selfie.

KROK 4

Dokonuj płatności mobilnych – bank będzie Ci zwracał 1% wydatków – maksymalnie 20 zł miesięcznie. Łącznie możesz otrzymać 240 zł premii moneyback rocznie.

DODATKOWY BONUS 200 zł

Do 31 lipca 2024 roku spełnij następujące warunki:

 • w bankowości elektronicznej Alior Banku zarejestruj kartę do konta w programie Mastercard Bezcenne Chwile
 • wykonaj zarejestrowaną kartą transakcje bezgotówkowe (w punktach stacjonarnych i/lub online) o łącznej wartości min. 200 zł (8000 punktów nagrody = 100 zł)
 • skorzystaj z odroczenia wybranej płatności na kwotę min. 50 zł w ramach usługi Alior Pay (8000 punktów nagrody = 100 zł)

Wszystkie zdobyte punkty zasilą Twój rachunek w programie Bezcenne Chwile. Punkty są ważne przez 3 miesiące i w ciągu tego czasu należy je wymienić na nagrodę.

Strona promocji ➔

Czym są promocje bankowe z prezentami?

Promocje bankowe, w ramach których klient może otrzymać określoną nagrodę, stanowią formę reklamy.

Ma ona na celu przyciągnięcie konkretnej grupy osób i zainteresowanie ich nie tylko ofertą promocyjną, lecz również innymi produktami kredytowymi czy oszczędnościowymi.

Celem organizowania przez bank akcji promocyjnych jest więc generowanie zysków i pozyskiwanie klientów. Z oferty promocyjnej obie strony, klient oraz bank, mogą czerpać swego rodzaju korzyści.

Co zyskuje klient? Oprócz prezentu w formie rzeczowej lub pieniężnej może dodatkowo przetestować nowy produkt bankowy, który – być może – okaże się wartościowy z jego punktu widzenia.

Promocje bankowe nie są sposobem na zarobek takim samym, jak na przykład praca czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jednak mogą stanowić pewnego rodzaju wkład w domowy budżet.

Jakie są rodzaje promocji bankowych?

Promocje bankowe najczęściej dotyczą kilku produktów: konta osobistego, karty kredytowej, lokaty bankowej, konta oszczędnościowego lub rachunku dla dzieckahttps://przyjaznebanki.pl/promocje-bankowe-dla-mlodych/

Konto osobiste można założyć zarówno internetowo, jak i w oddziale banku. Klient otrzymuje do niego kartę, za pomocą której może dokonywać płatności bezgotówkowych.

Banki zarabiają na tym, że płaci on za usługi czy towary, używając karty, a także z tytułu przechowywania gotówki na rachunku.

Klienci zazwyczaj mogą prowadzić konto bezpłatnie, jednak muszą spełnić określone w umowie wymagania.

Dotyczą one na przykład minimalnej liczby przeprowadzonych transakcji bezgotówkowych lub minimalnych, miesięcznych wpływów na rachunek.

Promocje bankowe bazujące na produkcie, jakim jest karta kredytowa, najczęściej dedykowane są klientom posiadającym konto osobiste.

Mogą z nich skorzystać ci, którzy posiadają zdolność kredytową, przez którą w uproszczeniu należy rozumieć stałe dochody oraz brak zadłużenia.

Posiadanie karty kredytowej pomaga klientom budować pozytywną historię kredytową, która jest niezwykle istotna w momencie wnioskowania na przykład o kredyt hipoteczny.

Niemniej jednak trzeba liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów, które stanowią odsetki od wykorzystanego limitu kredytowego.

Klienci, którzy podpisują umowę o wydanie karty kredytowej w ramach promocji, najczęściej mogą liczyć na niższe oprocentowanie, dzięki któremu płacą niższe odsetki.

Ostatni typ promocji dotyczy produktów oszczędnościowych, takich jak lokaty czy specjalne konta. W ich przypadku banki również mogą wymagać założenia konta osobistego, do którego podpinane jest konto oszczędnościowe.

Klienci korzystający z promocji mogą liczyć na wyższe oprocentowanie, co jest bardzo istotne w kontekście generowania zysków.

Jak zostać uczestnikiem promocji bankowych?

Promocje bankowe można podzielić na dwie grupy – skierowane do wybranego grona klientów oraz skierowane do ogółu zainteresowanych. Zdecydowanie popularniejsze są te drugie, z których może skorzystać każdy potencjalny klient.

Jak wziąć udział w promocji bankowej? Przede wszystkim należy znaleźć odpowiednią ofertę, która dotyczyć będzie konkretnego produktu.

Trzeba szczegółowo zapoznać się z regulaminem promocji i ocenić, czy rzeczywiście jest to opłacalna oferta. Następnie klient będzie zobowiązany podpisać stosowną umowę z bankiem.

Może zrobić to internetowo, za pośrednictwem kuriera, poprzez infolinię bądź osobiście w oddziale banku. W kolejnym kroku klient musi spełnić warunki promocji, aby otrzymać prezent.

Czasami jest on przyznawany już za samo założenie konta, w innych przypadkach trzeba podjąć dodatkowe działania, aby otrzymać pieniądze bądź nagrodę rzeczową.

Gotówka przekazywana jest bezpośrednio na rachunek osobisty, natomiast nagroda rzeczowa wysyłana pocztą. Można też odebrać ją osobiście w oddziale banku.

Z promocji mogą korzystać nie tylko klienci indywidualni. Przedsiębiorcy również mogą liczyć na bonusy otwierając konto firmowe online.

Jak mądrze korzystać z promocji bankowych?

Promocje bankowe pozwalają osiągać dodatkowy dochód bądź korzystać z atrakcyjnych nagród rzeczowych. Niemniej jednak trzeba z nich korzystać mądrze, tak aby koszty nie przewyższyły zysków.

O czym w szczególności warto pamiętać? Otóż przede wszystkim mądre korzystanie z promocji bankowych nie opiera się na doborze kolejnych produktów bez przeprowadzenia analizy opłacalności.

Nie chodzi bowiem o to, aby podpisywać z bankami kolejne umowy, w efekcie czego może okazać się, że klient posiada kilka kont osobistych czy kilka kart kredytowych.

Zawsze przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z warunkami, jakie bank stawia klientom chcącym otrzymać prezent.

Warto bazować przede wszystkim na produktach, które w dłuższej perspektywie czasowej mogą okazać się przydatne.

Często bowiem wypowiedzenie umowy przed upływem określonego w umowie czasu skutkuje koniecznością zwrotu nagrody bądź poniesienia dodatkowych kosztów.

Mądre korzystanie z promocji to również wybieranie takich, które są w pełni zrozumiane i akceptowane przez klienta. Warto przy tym pamiętać, że warunki umowy nie podlegają negocjacji.

Zdobądź prezenty za otwarcie konta bankowego

Jak maksymalizować zyski z promocji?

Klienci banków często zastanawiają się, ile właściwie można zarobić, korzystając z ofert promocyjnych? Otóż nie ma tutaj ściśle określonych widełek – najlepsi generują zyski rzędu nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Kluczem do sukcesu jest wybór tych ofert, dzięki którym można zarobić najwięcej. Często są one limitowane, a więc może z nich korzystać wyłącznie określona liczba klientów.

Należy więc być szybkim, a co za tym idzie, bacznie śledzić bieżące promocje bankowe.

Sposobem na maksymalizację zysków może być także korzystanie z dużej ilości ofert promocyjnych, jednak w tym przypadku należy zachować czujność i rozwagę.

Ważny jest bowiem mądry ich dobór, tak aby zyskać, a nie stracić. Warto także brać udział w programach poleceń, w ramach których można otrzymać nagrodę za polecenie konkretnego produktu bankowego.

Niektóre dedykowane są wyłącznie nowym klientom, zatem musi upłynąć pewien czas, zanim ponownie będzie można z nich skorzystać. Jest to tak zwany okres karencji, którego warto pilnować, chcąc zarabiać jak najwięcej.

W jaki sposób banki organizują akcje promocyjne?

Banki najczęściej nie organizują akcji promocyjnych we własnym zakresie, lecz przy pomocy firmy zewnętrznej. Klient korzysta więc z konkretnych bankowych, jednak cała procedura ich dystrybucji realizowana jest przez inny podmiot.

Przyczyną są oszczędności, jakie instytucja bankowa może w ten sposób wygenerować. Jednocześnie o samej promocji bankowej można dowiedzieć się na przykład przez stronę internetową organizatora.

Jakie znaczenie ma to z punktu widzenia klienta? Jeśli organizatorem promocji jest firma zewnętrzna, to jej trzeba będzie udostępnić swoje dane osobowe. Banki zawierają więc w umowach odpowiednią klauzulę.

Klienci natomiast często zastanawiają się, co właściwie stanie się z ich danymi? Otóż posłużą one podmiotowi zewnętrznemu do tego, by w odpowiedni sposób przekazać nagrodę.

Jednocześnie klient będzie musiał zwolnić bank z obowiązku dochowania tajemnicy bankowej. Często korzystający z promocji wyraża też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

W takim przypadku będzie on otrzymywał informacje o nowych promocjach czy produktach bankowych. Najczęściej instytucje ograniczają się do wysłania kilku maili miesięcznie, dlatego nie trzeba obawiać się codziennych telefonów z nowymi ofertami.

Odebranie prezentu a rezygnacja z produktu

Klienci banków często zastanawiają się, jak długo muszą być właścicielami konkretnego produktu bankowego, aby otrzymać nagrodę?

Otóż wszelkie informacje na ten temat znajdują się w regulaminie promocji, dlatego tak ważne jest szczegółowe zapoznanie się z jego zapisami.

Warto pamiętać, że produkt objęty promocją funkcjonuje tak naprawdę jak każdy inny, zatem klient ma możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie.

Ocena tego, czy etyczne jest zamykanie konta od razu po odebraniu nagrody, pozostaje w gestii klienta.

Niemniej jednak można powiedzieć, że obie strony odniosły pewne korzyści – bank zapoznał korzystającego z promocji ze swoją ofertą, ten zaś odebrał przysługującą mu nagrodę.

Należy mieć na uwadze, że aby wypowiedzieć umowę, czasami konieczne jest dopełnienie kilku formalności.

Przede wszystkim klient musi złożyć stosowne wypowiedzenie z zachowaniem tak zwanego okresu wypowiedzenia, o ile takowy przewidziano.

W przypadku konta osobistego ważne jest wyrównanie salda, natomiast w przypadku karty kredytowej – spłata zadłużenia.

Co zrobić w przypadku nieotrzymania nagrody lub linku aktywacyjnego?

Klienci, którzy w określonym terminie nie otrzymali nagrody, powinni przede wszystkim upewnić się, czy spełnili konkretne wymagania banku. Jeśli tak, mogą skontaktować się z organizatorem promocji.

Należy pamiętać, że najczęściej jest nim firma zewnętrzna, a nie sam bank, dlatego ten może nie udzielić klientowi informacji. Jeśli okaże się to nieskuteczne, można napisać reklamację i przesłać ją na adres organizatora.

Bardzo często niewydanie nagrody w terminie wynika z pewnych zatorów czy innych problemów natury logistycznej. Podobne postępowanie należy wdrożyć w przypadku nieotrzymania linku aktywacyjnego.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że czasami linki wysyłane są z pewnym opóźnieniem bądź trafiają do spamu.

O czym pamiętać korzystając z promocji bankowych?

Wątpliwości potencjalnych klientów, chcących skorzystać z promocji, najczęściej dotyczą ewentualnych kosztów oraz przekazywania danych osobowych.

Informacje o opłatach zawarte są bezpośrednio w taryfikatorze, dlatego warto się z nim zapoznać. Tymczasem dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym do przyznania nagrody.

Inaczej jest w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie ich do celów marketingowych, lecz należy mieć na uwadze, że korzysta z nich wyłącznie bank.

5/5 - 1 głosów