Nest Bank po raz kolejny przychodzi z akcją specjalną dotyczącą firmowego BIZnest Konta i stara się zachęcić przedsiębiorców wysoką premią. Już za samo otwarcie rachunku i aktywne korzystanie z niego przez 6 miesięcy można zyskać 300 zł.

Za skorzystanie z oferty terminali płatniczych uzyskać można kolejną premię, której wysokość zależy od obrotów na terminalu, ale maksymalnie wynieść może nawet 400 zł.

Następny bonus przyznawany jest za rozpoczęcie sprzedaży produktów lub usług swojej firmy na portalu Allegro. W tym przypadku do zdobycia jest voucher na 700 zł do wykorzystania w tym serwisie. Łącznie zyskać można nawet 1400 zł.

Akcja specjalna ”Otwórz BIZnest Konto i otrzymaj nawet 300 zł” organizowana przez Nest Bank potrwa do 31 października 2023 r. W tym samym czasie skorzystać można z bezterminowej promocji ”400 zł za terminal płatniczy”.

Z kolei z promocji ”700 PLN na karcie podarunkowej Allegro dla klientów promocji Nest Bank – edycja 2”, której organizatorem jest spółka Allegro skorzystać można do 31 grudnia 2023 r.

Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia akcji po wyczerpaniu limitu 50 tys. zł. Podsumujmy, co można zyskać:

 • 300 zł za otwarcie i aktywne korzystanie z BIZnest Konta;
 • 400 zł za skorzystanie z terminala płatniczego;
 • 700 zł w formie e-bonu do wykorzystania na Allegro za założenie konta firmowego na platformie.

Kto może wziąć udział w promocji Nest Banku?

Promocja ”Otwórz BIZnest Konto i otrzymaj nawet 300 zł” dedykowana jest:

 • osobom fizycznym, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółkom cywilnym, jawnym, partnerskim, z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • fundacjom i stowarzyszeniom, które mają siedzibę na terenie Polski oraz krajową rezydencję podatkową.

Z udziału wykluczeni są przedsiębiorcy posiadający konto biznesowe w Nest Banku po 1 stycznia 2021 r.

W przypadku akcji specjalnej dotyczącej terminala skorzystać mogą ci przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie korzystają z możliwości przyjmowania bezgotówkowych płatności oraz posiadają rachunek biznesowy w Nest Banku.

Do promocji, w której do zdobycia jest karta podarunkowa na Allegro przystąpić mogą firmy, których NIP nie jest do tej pory zarejestrowany na portalu.

Jak uzyskać bonusy 300 zł i 700 zł?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o BIZnest Konto za pomocą strony internetowej banku i wyrażenie zgód marketingowych. Należy zrobić to najpóźniej 31 października 2023 r.

Jeśli chodzi o wymagany zakres zgód, jest on taki sam dla promocji dotyczącej konta biznesowego i terminala. Tj. dotyczy dostarczania przez Nest Bank informacji o produktach i usługach.

Bank będzie dostarczał informacje w formie wiadomości SMS/MMS, drogą telefoniczną, mailową oraz elektroniczną w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy ramowej z bankiem w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Do końca miesiąca kalendarzowego, który następuje po miesiącu otwarcia rachunku należy zrealizować min. 1 transakcję przy użyciu karty debetowej wydanej do rachunku.

Pierwszą premię za aktywność (50 zł) bank wypłaci na BIZnest Konto do 20. dnia kolejnego miesiąca.

Od drugiego do szóstego miesiąca po otwarciu konta należy zrealizować następujące działania:
 • zapewnienie wpływu na rachunek min. 5 tys. zł;
 • realizacja przelewu pełnej składki do ZUS lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do US;
 • wykonanie min. 3 płatności Blikiem/kartą lub przelewów (poza przelewami pomiędzy własnymi kontami w Nest Banku).

Zarówno składkę ZUS jak i należność do urzędu skarbowego należy opłacić w pełnej wysokości, wymaganej za dany miesiąc.

Dla przelewów kierowanych do US bank ma prawo zażądać od uczestnika promocji dokumentów potwierdzających, że przesłana kwota jest pełną należnością za dany miesiąc.

Stosowne dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od wezwania. Niedotrzymanie terminu skutkuje utratą prawa do premii za dany miesiąc.

Wymagany wpływ może stanowić sumę kilku przelewów. Jednak nie mogą one być wykonane z kont własnych w Nest Banku (indywidualnych i firmowych) oraz kredytów i lokat prowadzonych w tej instytucji.

Bank przekaże bonusy (5 x 50 zł) na BIZnest Konto do 20. dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego po tym, za który je naliczono.

Po otwarciu biznesowego konta należy zarejestrować nowe Konto Firma na Allegro przy użyciu linka wysłanego przez Nest Bank. Wiadomości bank wysyła w każdy piątek.

W czasie trwania akcji specjalnej konieczne jest wystawienie min. 1 oferty na Allegro. Należy pamiętać o wskazaniu nowo otwartego BIZnest Konta jako rachunku do wypłat.

Nagrodę w formie e-bonu (700 zł) organizator przekaże do 7 dni roboczych po spełnieniu warunków promocji na podany adres mailowy.

Przeanalizujmy na konkretnym przykładzie powyższe daty.

Zakładając BIZnest Konto w sierpniu, należy zrealizować zadania, które uprawniają do premii ”na start” do końca września.

A realizację zadań związanych z aktywnością na rachunku przeprowadzać od października 2023 r. do lutego 2024 r.

Organizator przekaże bonusy na konto firmowe odpowiednio w październiku oraz od listopada do marca. Nagrody stanowią przychód firmy i konieczne jest rozliczenie się z nich.

Jak zdobyć 1000 zł premii – krok po kroku

1Do 31 października 2023 r. złóż wniosek o BIZnest Konto.

 • wyraź zgody marketingowe
2W ciągu 14 dni od złożenia wniosku o BIZnest Konto zawrzyj z bankiem umowę o jego prowadzenie.
3Po otwarciu BIZnest Konta załóż nowe Konto Firma w serwisie Allegro.

W tym celu skorzystaj z linka otrzymanego od Nest Banku (znajdziesz go w wiadomości SMS, która wysyłana jest przez bank w każdy piątek) i w trakcie trwania promocji wystaw przynajmniej jedną ofertę.

Ustaw na Allegro BIZnest Konto jako rachunek do wypłat.

Voucher (700 zł) do wykorzystania na Allegro otrzymasz w ciągu 7 dni roboczych od spełnienia warunków promocji.

4

Do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia BIZnest Konta wykonaj przynajmniej 1 operację kartą debetową.

Pierwsza premia (50 zł) za aktywność trafi na Twoje konto do 20. dnia następnego miesiąca.

5

Od drugiego do szóstego miesiąca następującego po spełnieniu warunku z pkt 3, zrealizuj w każdym z miesięcy następujące aktywności:

 • zapewnij wpływy w wysokości min. 5 tys. zł
 • dokonaj przelewu pełnej składki do ZUS lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do US
 • wykonaj 3 dowolne operacje: płatność Blik, transakcja kartą, przelew (poza przelewami pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku)

Nagrody (5 x 50 zł) bank będzie Ci przekazywał na BIZnest Konto do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, za który zostały naliczone.

400 zł premii za terminal płatniczy

Aby zdobyć premię 400 zł za terminal płatniczy, należy w czasie trwania promocji złożyć o niego wniosek i spełnić warunki akcji.

Wysokość premii zależy od średnich obrotów na terminalu – w ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu podpisania umowy.

Wysokość nagrodyObrót na terminalu
Aplikacja NestPOS
100 zł5000 zł i więcej
Terminal tradycyjny
100 zł5000 – 7999,99 zł
200 zł8000 – 9999,99 zł
300 zł10 000 – 14 999,99 zł
400 zł15 000 zł i więcej