Nowy miesiąc w Banku Pekao SA rozpoczyna się kolejną już edycją promocji dedykowanej przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Tym razem można zdobyć 2000 zł łącznej premii.

Za samo założenie Konta Przekorzystnego Biznes i aktywne korzystanie z rachunku, możemy zdobyć 800 zł. Ponadto bank oferuje swoim klientom możliwość zgarnięcia dodatkowych bonusów.

Promocja „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe” zakończy się planowo 31 marca 2024 r. Do zdobycia jest:

 • bezterminowe zwolnienie z opłat za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes z kartą;
 • 200 zł premii za założenie rachunku;
 • 200 zł premii za połączenie bankowości elektronicznej Pekao24 dla Firm z platformą „Księgowość z Żubrem”;
 • 600 zł premii cashback za wykonywanie bezgotówkowych transakcji (3% wydatków w miesiącu, maks. 120 zł/miesięcznie przez 5 miesięcy);
 • 500 zł za skorzystanie z oferty terminali i przyjęcie transakcji o wartości min. 1000 zł miesięcznie (5 x 100 zł);
 • 500 zł za podpisanie umowy o kredyt/pożyczkę lub skorzystanie z leasingu/faktoringu.

Warto mieć na uwadze fakt, że w tym samym czasie spółka Cash Director prowadzi promocję „Przełomowa Oferta Księgowa„.

Uczestnicy mają możliwość uniknięcia opłat za Pakiet Księgowość Self-Service w usłudze Księgowość z Żubrem przez dwa lata i dostęp do dwóch kursów online.

Uruchamiając Pakiet Obsługi Księgowej Komfort możemy uzyskać bezpłatny dostęp do funkcjonalności Pakietu Biznes przez okres 24 miesięcy i czterech kursów online.

Kto może wziąć udział?

Promocja została przygotowana z myślą o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółkach cywilnych oraz osobowych na terenie Polski.

Dodatkowym warunkiem jest sposób rozliczenia w oparciu o księgowość uproszczoną. Do udziału w akcji przystąpić mogą również rolnicy indywidualni.

Z kolei uczestnikami nie mogą zostać posiadacze rachunków bieżących w Banku Pekao (oraz Idea Banku) po 1 stycznia 2023 r.

Co ciekawe, posiadanie w Banku Pekao SA rachunku osobistego nie przekreśla możliwości uczestnictwa w promocji.

Jak zdobyć nagrody?

Do 31 marca 2024 r. otwórz Konto Przekorzystne Biznes z kartą Mastercard i dostępem do e-bankowości Pekao24 dla Firm.

Umowa o prowadzenie rachunku powinna zostać zawarta online. Należy pamiętać także o zaakceptowaniu regulaminu akcji i wyrażeniu zgody na otrzymywanie od banku informacji marketingowych mailem i telefonicznie.

Po połączeniu bankowości Pekao24 dla Firm z platformą „Księgowość z Żubrem”, możemy uzyskać premię w wysokości 200 zł.

Aby skorzystać z tej możliwości, w miesiącu otwarcia konta firmowego należy zalogować się na rachunek i zawnioskować o usługę księgową.

Bankowość internetowa i platforma księgowa nie mogą zostać rozłączone przez dwa miesiące liczone od następnego miesiąca po podpisaniu umowy o rachunek firmowy.

Ponadto przedsiębiorcy mogą uniknąć opłat lub skorzystać z wyższego pakietu usług księgowych bez martwienia się o dodatkowe koszty i otrzymać dostęp do szkoleń online.

Dodatkowe bonusy możliwe są do zyskania po wystawieniu min. jednej faktury sprzedażowej w kwartale kalendarzowym (po wybraniu Pakietu Księgowości Self Service) lub utrzymaniu Pakietu Komfort przez sześć miesięcy.

Przez okres pięciu następujących po sobie miesięcy po otwarciu konta wymagane jest realizowanie dwóch warunków aktywności, które uprawniają do uczestnictwa w akcji specjalnej:

 • wykonanie przelewu do ZUS na kwotę min. 300 zł;
 • realizowanie bezgotówkowych transakcji o wartości min. 500 zł przy użyciu karty debetowej Mastercard lub Apple Pay/Google Pay.
Za zrealizowanie powyższych warunków bank przyzna nam zwrot 3% poniesionych kosztów (maks. 120 zł miesięcznie).

W przypadku rolników indywidualnych wymagane jest wykonywanie min. 1 przelewu do KRUS na kwotę przynajmniej 300 zł przez okres pięciu miesięcy kalendarzowych liczonych od następnego miesiąca (kalendarzowego) po otwarciu Konta Przekorzystnego Biznes.

Należy wiedzieć, że zrealizowanie przelewu do ZUS lub KRUS jest niezbędne, by ubiegać się o jakąkolwiek nagrodę z promocji.

Premia 200 zł za:

 • otwarcie rachunku,
 • zaakceptowanie regulaminu,
 • i wyrażenie niezbędnych zgód marketingowych,
 • połączenie bankowości internetowej z platformą księgową

trafi na rachunek biznesowy do końca trzeciego miesiąca po założeniu konta.

W przypadku osób, które nie prowadzą działalności rolniczej, premię moneyback (5 x 120 zł) bank przekaże na konto firmowe do końca miesiąca następującego po tym, w którym wykonano wymagane transakcje.

Jeśli chodzi natomiast o bonus dla rolników, którzy realizują przelewy do KRUS, zostanie on przekazany przed końcem siódmego miesiąca kalendarzowego, który nastąpi po miesiącu otwarcia rachunku firmowego.

Kolejna premię można zdobyć za podpisanie z Bankiem Pekao SA umowy o terminal płatniczy. A nastepnie przyjmowanie przy jego pomocy transakcji o wartości przynajmniej 1000 zł przez okres pięciu kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia Konta Przekorzystnego Biznes.

Bardzo istotne jest to, że miesiące muszą po sobie następować. I zakładając rachunek w listopadzie 2023 r. musimy przyjmować płatności od grudnia 2023 r. do kwietnia 2024 r.

Premie cząstkowe (100 zł każda) dla przedsiębiorców prowadzących JDG, bank przekaże w pięciu kolejnych miesiącach następujących po tych, w których zapewniono wymagany wpływ.

Premię 500 zł dla rolników bank przekaże na konto firmowe do końca siódmego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego Biznes.

Należy wiedzieć, że premii nie otrzymają przedsiębiorcy pracujący w poniższych branżach:

 • biura turystyczne/podróży;
 • kantory;
 • lombardy;
 • TAXI;
 • agencje towarzyskie;
 • kasyna;
 • sprzedaż/produkcja broni/amunicji.
Kolejny bonus – również w wysokości 500 zł – można zdobyć za podpisanie umowy o jeden z dodatkowych produktów bankowych.

Umowę o kredyt lub pożyczkę, należy zawrzeć ją w ciągu 6 miesięcy liczonych od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta.

Kredyt lub pożyczka muszą opiewać na min. 100 tys. A ponadto muszą być zabezpieczone gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego lub Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z oferty leasingowej, muszą zawrzeć stosowną umowę z Pekao Leasing. A następnie zrealizować min. 1 przelew w miesiącu na kwotę przynajmniej 2000 zł z tytułu spłaty raty leasingowej w każdym z 5 miesięcy kalendarzowych, które nastąpią po miesiącu otwarcia Konta Przekorzystnego Biznes.

Z kolei jeśli chodzi o faktoring, regulamin wymaga min. dwóch uznań na rachunku firmowym będących wykupem wierzytelności w ramach umowy faktoringowej zawartej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w ciągu pięciu miesięcy po założeniu konta.

Bonus za skorzystanie z dodatkowej oferty produktów, bank przekaże na Konto Przekorzystne Biznes do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o kredyt / pożyczkę, leasing lub faktoring.

Według regulaminu, premii nie otrzymają osoby, które w okresie jej naliczenia mają jakiekolwiek zaległości w spłacie kredytu lub pożyczki udzielonych w czasie promocji.

Jak powyższe daty wyglądają w praktyce?

Otwierając rachunek firmowy w listopadzie 2023 r. musimy spełniać warunki aktywności od grudnia 2023 r. do kwietnia 2024 r. Bonus za każdy miesiąc będziemy otrzymywać od stycznia 2024 r. do maja 2024 r.

Warto wiedzieć, że do momentu wypłaty nagród rachunek musi pozostać aktywny i nie może być w okresie wypowiedzenia. Ponadto należy zachować wszystkie wyrażone zgody marketingowe.

Bonusy stanowią przychód przedsiębiorstwa, więc należy rozliczyć się z nich się z nich z odpowiednim urzędem skarbowym.

1000 zł premii – krok po kroku

1Do 31 marca 2024 roku otwórz Konto Przekorzystne Biznes wraz z kartą Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej.

Zaakceptuj regulamin i wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych / marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

200 zł premii za spełnienie powyższych warunków otrzymasz do końca trzeciego miesiąca następującego po tym, w którym otwarłeś konto firmowe.
2Połącz bankowość internetową Pekao24 dla Firm z platformą księgową „Księgowość z Żubrem”.Aby to zrobić, w miesiącu, w którym założysz Konto Przekorzystne Biznes, powinieneś:

 • zalogować się na konto i złożyć wniosek o tę usługę księgową ORAZ
 • nie rozłączać z nią bankowości internetowej przez 2 miesiące liczone od tego, który następuje po miesiącu założenia Konta Przekorzystnego Biznes
Za spełnienie warunków z punktu 2. otrzymasz 200 zł premii.
3
W każdym z 5 kolejnych miesięcy, które będą następować po miesiącu otwarcia konta:

 • wykonaj przelew do ZUS na min. 300 zł
 • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub Apple Pay / Google Pay na min. 500 zł
Za spełnienie warunków z punktu 3. bank zwróci Ci 3% wydatków – maksymalnie 120 zł w miesiącu (5 mies. x 120 zł = 600 zł).

500 zł premii za terminal płatniczy

1Podpisz z bankiem umowę o korzystanie z terminalu płatniczego.
2Za pośrednictwem terminala przyjmij płatności na min. 1000 zł w każdym z 5 kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu w którym założyłeś Konto Przekorzystne Biznes.
Poszczególne premie cząstkowe (100 zł) otrzymasz w miesiącu następującym po tym, w którym spełnisz wymagane warunki. Łącznie można zdobyć 500 zł premii (5 miesięcy x 100 zł).

500 zł premii za produkty dodatkowe

1Podpisz z bankiem umowę o jeden z poniższych produktów:

 • kredyt / pożyczka na min. 100 tys. zł (wniosek należy złożyć w terminie do 6 miesięcy, liczonych od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta firmowego)
 • leasing Pekao, na poczet spłaty którego będziesz wykonywał min. 1 przelew miesięcznie (na min. 2 tys. zł) przez okres 5 miesięcy od otwarcia konta firmowego
 • faktoring – z min. 2 uznaniami wykupu wierzytelności na Koncie Przekorzystnym Biznes (w ramach Pekao Faktoring) w ciągu 5 miesięcy od otwarcia konta firmowego
500 zł premii otrzymasz na Konto Przekorzystne Biznes do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym, w którym zawarłeś umowę o jeden z ww. produktów.
5/5 - 1 głosów