Najnowsza promocja przygotowana przez Santander Bank Polska powinna wzbudzić zainteresowanie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Mogą oni uzyskać 1200 zł premii moneyback, ale także cieszyć się bezterminowym zwolnieniem z opłat za rachunek. Dodatkowo bank przyznaje bonusy (po 300 zł każdy) za następujące aktywności:

 • podpisanie umowy kredytowej;
 • skorzystanie z oferty leasingowej;
 • podpisanie umowy o terminal płatniczy;
 • korzystanie z usługi eKsięgowość.

Jak widać, bank postarał się, aby zachęcić nowych klientów do współpracy. Kolejna, szósta już edycja akcji „Promocja godna polecenia” potrwa do 31 marca 2024 r. W sumie uzyskać można:

 • zwrot 3% miesięcznych wydatków kartą (maks. 200 zł) przez okres pół roku (łącznie maks. 1200 zł)
 • 300 zł za podpisanie umowy o kredyt
 • 300 zł za skorzystanie z usługi eKsięgowość
 • 300 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy
 • 300 zł za skorzystanie z leasingu/pożyczki leasingowej na kwotę przynajmniej 10 tys. zł
 • bezterminowe zwolnienie z opłat za konto firmowe

Jeśli przedsiębiorca wyrazi zgody marketingowe ma możliwość uniknięcia dodatkowo opłat za obsługę pierwszej karty debetowej w PLN oraz korzystanie z bankomatów polskich i zagranicznych.

Kto może wziąć udział w promocji ?

W przypadku jednej i drugiej akcji udział mogą wziąć przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

Wymogiem jest posiadanie polskiego dowodu osobistego. Niestety z promocji nie skorzystają ci przedsiębiorcy, którzy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do momentu przystąpienia do akcji prowadzili konto firmowe w Santander Banku.

Z kolei posiadanie rachunku osobistego nie stoi na przeszkodzie.

Jak zdobyć nagrody?

Pierwszym etapem jest otwarcie Konta Firmowego Godnego Polecenia do 31 marca 2024 r.

Rachunek z kartą debetową Mastercard/Visa Buiness i dostępem do bankowości elektronicznej Mini Firma można otworzyć na kilka sposobów:

 • przy pomocy strony internetowej banku,
 • za pośrednictwem infolinii,
 • bezpośrednio w jednym z oddziałów.

By dać sobie szansę na zdobycie premii nie można zapomnieć o wyrażeniu wymaganej zgody marketingowej.

Dodatkowo, aby zyskać zwolnienie z opłat za kartę i korzystanie z bankomatów konieczna jest zgoda na przetwarzanie danych marketingowych, a także zgoda na kontakt w celach marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby otrzymać dodatkowy bonus 300 zł muszą w ciągu miesiąca od momentu przystąpienia do akcji:

 • włączyć w bankowości elektronicznej Mini Firma usługę eKsięgowość (zakładka Usługi),
 • zarejestrować w niej swoją działalność i połączyć z nią nowo otwarty rachunek firmowy.

Zdobyta nagroda będzie przekazana najpóźniej w ciągu 45 dni od momentu połączenia rachunku z eKsięgowością.

Kolejnym krokiem koniecznym, by uzyskać bonus jest aktywne posługiwanie się kartą debetową wydaną do konta przez 6 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca otwarcia rachunku.

Bank zalicza te transakcje, które zrealizowano przy użyciu głównej karty, wyklucza jednak:
 • płatności związane z grami hazardowymi (quasicash, kasyna, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie, totalizatory),
 • transakcje zrealizowane u podmiotów świadczących usługi wymiany walut (także wirtualnych), środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie, jak np. Revolut czy DiPocket.

Ponadto w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, liczonych od następnego miesiąca po otwarciu rachunku należy wykonać przynajmniej 1 przelew do ZUS, którego wartość będzie wynosić min. 200 zł. Przelew musi być zrealizowany do 20. dnia danego miesiąca.

Zwrot w wysokości 3% wartości transakcji przeprowadzonych kartą (maks. 200 zł w miesiącu) bank wypłaci w ciągu 45 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym zrealizowano transakcje.

Bank nie przyzna premii, jeśli przychody firmy przekroczą poziom 10 mln zł rocznie.

Kolejny bonus w wysokości 300 zł można uzyskać po podpisaniu umowy o kredyt w ciągu pół roku od czasu przystąpienia do akcji promocyjnej.

Wymagane jest regularne opłacanie składek do ZUS (min. 200 zł) od miesiąca, w którym pojawi się najbliższy termin opłacania ich, do (przynajmniej) następnego miesiąca po tym, w którym zostanie zawarta umowa o kredyt.

Bank wypłaci bonus na Konto Firmowe Godne Polecenia w ciągu maksymalnie 45 dni po miesiącu zawarcia umowy kredytowej.

Warunkiem wypłaty jest zrealizowanie powyższego wymogu i zachowane wyrażone wcześniej zgody marketingowe i na przetwarzanie danych osobowych dla celów promocji.

Warto pamiętać, że do dnia wypłaty bonusu nie można spłacić zaciągniętego kredytu.

Również 300 zł uzyskać można za skorzystanie z leasingu lub pożyczki leasingowej w Santander Leasing SA o wartości przynajmniej 10 tys. zł.

Termin podpisania umowy, zadania do realizacji i zasady wypłaty bonusu są takie same jak w przypadku kredytu.

Ostatnią część bonusu (300 zł) można zdobyć za podpisanie umowy o terminal płatniczy w ciągu 6 miesięcy od daty przystąpienia do akcji specjalnej.

W tym przypadku bank stawia warunek, by w przynajmniej jednym z sześciu miesięcy (licząc od momentu przystąpienia do promocji) obrót na terminalu wynosił min. 1000 zł.

Również w tym przypadku premia zostanie przekazana w ciągu 45 dni po miesiącu, w którym podpisano umowę o terminal.

Należy pamiętać o spełnieniu powyższego warunku, aktywnych zgodach marketingowych i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych.

Bonusy, które otrzymamy należy potraktować jak przychód firmy i rozliczyć się z nich z urzędem skarbowym.

2400 zł w kumulacji premii – krok po kroku

1Do 31 marca 2024 otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia wraz kartą MasterCard / Visa Business i elektroniczną bankowością Mini Firma.

 • warunkiem koniecznym do otrzymania premii jest zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgód marketingowych

W celu uzyskania zwolnienia z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie:

 • wyraź zgody marketingowe na kontakt telefoniczny oraz elektroniczny
 • nie wyrażaj sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
2

W ciągu miesiąca od przystąpienia do promocji włącz eKsięgowość w elektronicznej bankowości Mini Firma, w zakładce Usługi.

W kolejnym kroku zarejestruj swoją firmę w tej usłudze i połącz z nią konto firmowe otwarte, które otwarłeś w promocji.

300 zł premii otrzymasz na konto firmowe najpóźniej po 45 dniach od połączenia rachunku firmowego z eKsięgowością.

3Przez 6 kolejnych miesięcy (licząc od miesiąca, w którym założyłeś konto), wykonuj płatności kartą wydaną do Konta Godnego Polecenia.
4Przez 6 kolejnych miesięcy (liczonych od miesiąca następującego po tym, w którym założyłeś konto), wykonaj do 20 dnia miesiąca przynajmniej jeden przelew do ZUS na min. 200 zł.
3% moneyback (max. 200 zł miesięcznie) za spełnienie warunków za dany miesiąc trafi na Twoje konto firmowe w ciągu 45 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym wykonałeś transakcje.
5W ciągu 6 miesięcy od daty przystąpienia do promocji:

 • zawrzyj z bankiem umowę o kredyt (300 zł nagrody)
 • skorzystaj z leasingu / pożyczki leasingowej banku na min. 10 tys. zł (300 zł nagrody)
 • podpisz umowę o terminal, wskaż nowo założone konto do rozliczeń i zapewnij obrót na terminalu na min. 1 tys. zł przynajmniej w jednym z 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji (300 zł nagrody)

UWAGA! Opłacaj comiesięczne składki do ZUS z konta firmowego w kwocie min. 200 zł miesięcznie oraz dopilnuj, aby wszystkie zgody marketingowe były ciągle aktywne.

Nagrody otrzymasz na konto firmowe do 45 dni po zakończeniu miesiąca, w którym podpisałeś umowę o kredyt / leasing / terminal.