STRONA GŁÓWNA » Promocja ING Bank Śląski dla firm

Promocja ING Bank Śląski dla firm

Aby zachęcić przedsiębiorców do skorzystania ze swojej oferty, ING Bank Śląski przygotował promocję, w której uzyskać można zwrot 10% wydatków (maks. 1500 zł) oraz 2-letnie zwolnienie z opłat za rachunek.

Co ciekawe, z udziału w akcji nie wyklucza przystąpienie do wcześniejszej edycji, która dostępna była na początku 2023 r.

Najnowsza odsłona akcji ”Zyskaj z kartą Mastercard” przygotowana przez spółkę IQ Marketing potrwa do 30 września 2023 r.

Równolegle trwa bezterminowa promocja ”Konto za 0 zł”. Można w niej zyskać dwuletnie zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku i realizację następujących przelewów w bankowości elektronicznej:

  • krajowe przelewy w PLN (oprócz Express Elixir, BlueCash i SORBNET);
  • europejskie przelewy SEPA.

Kto może wziąć udział w promocji ING?

Promocja dedykowana jest osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz osobom prawnym w postaci spółek lub samorządów.

Skorzystać z niej mogą także jednostki wykonujące działalność gospodarczą, które nie są osobą prawną, a którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Z powyższej definicji wynika, że objęci udziałem są także wspólnicy spółek cywilnych.

Spółka jawna oraz partnerska traktowane są jak jeden uczestnik. Warunkiem stawianym przez ING Bank Śląski jest prowadzenie działalności gospodarczej lub posiadanie siedziby na terenie Polski.

Regulamin wyklucza z udziału podmioty, które na dzień 31 marca 2023 r. posiadały w banku konto biznesowe. Bank zaznacza, że promocja może zakończyć się wcześniej, ponieważ przewidziana pula nagród wynosi 2,1 mln zł.

Jak zdobyć premię?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o Konto Direct dla Firmy z Kartą Mastercard wydaną do rachunku w PLN lub Kartą Mastercard Business zbliżeniową do 30 września 2023 r.

Również do 30 września 2023 r. należy dołączyć do promocji korzystając z przygotowanego formularza zgłoszeniowego. Bank udostępni go w ING Business lub Moim ING po założeniu konta biznesowego.

Konieczne jest zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie wymaganych zgód. Także tej, na ujawnienie przez ING organizatorowi tajemnicy bankowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji specjalnej.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia, jego status będzie widoczny na liście wniosków w systemie ING Business oraz Moje ING.

Za aktywne używanie karty debetowej i zrealizowane przy jej użyciu transakcje bezgotówkowe przedsiębiorca otrzyma zwrot 10% poniesionych wydatków (maks. 1500 zł).

Maksymalny zwrot, jaki można otrzymać w jednym miesiącu to 500 zł. Przyznany zwrot trafi na konto biznesowe do 20. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Co warto wiedzieć o promocji ING?

Przyznawanie moneybacku odbywać się będzie według kolejności realizowania transakcji, do czasu wyczerpania przewidzianej na nagrody puli.

Pod uwagę brane są transakcje bezgotówkowe, które są zapłatą za towaru/usługi wykonane kartą Mastercard. Liczą się również te, podczas których fizycznie nie użyto ”plastiku”.

Bank dopuszcza również transakcje wykonane w powyższy sposób, ale zrealizowane przy użyciu innej karty Mastercard niż Karta Mastercard do konta w złotówkach lub Karta Mastercard Business zbliżeniowa.

Warunkiem jest przypisanie jej do rachunku założonego zgodnie z regulaminem promocji. ING nie bierze pod uwagę wpłat oraz wypłat realizowanych w bankomatach.

Aby moneyback został przyznany, transakcja musi być rozliczona i zaksięgowana na koncie przypisanym do karty w czasie trwania promocji. Bank nie uzna transakcji zwróconych, spornych lub zakwestionowanych.

Bank nie wypłaci również premii w momencie, gdy klient złoży wypowiedzenie umowy o konto firmowe ING.

Co ciekawe, w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność bank zobowiązuje się do dopełnienia wszystkich formalności dotyczących rozliczeń z urzędem skarbowym.

W przypadku innych podmiotów, moneyback należy traktować jako przychód firmy i konieczne jest rozliczenie go według własnych zasad.

Oczywiście przed przystąpieniem do promocji warto zapoznać się nie tylko z jej regulaminem, ale także z oferowanymi produktami.

Promocja ING Bank Śląski – chcesz skorzystać? Nie zwlekaj

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku tej akcji specjalnej, czas na dokonywanie transakcji uprawniających do premii ograniczony jest konkretną datą.

Warto więc szybko podjąć decyzję o przystąpieniu do promocji i jak najwcześniej zacząć realizować wymagane transakcje.

Jak wiadomo, w przypadku finansów pośpiech nie jest dobrym doradcą, jednak w tym konkretnym przypadku, nie ma co zwlekać z podjęciem decyzji.

Jak zdobyć 1500 zł premii – krok po kroku

1Do 30 września 2023 r. załóż Konto Direct dla Firmy wraz z Kartą Mastercard do konta w PLN lub Kartą Mastercard Business zbliżeniową.
2

Również do 30 września 2023 r. zapisz się do promocji poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy.

Po otwarciu konta firmowego bank udostępni Ci ten formularz w ING Business lub Moje ING.

  • zaakceptuj regulamin i wyraź niezbędne zgody
3Dokonuj transakcji kartą debetową.

Bank zwróci Ci 10% wydatków poniesionych w okresie trwania promocji.

Maksymalnie możesz zyskać 1500 zł (maksymalnie w jednym miesiącu 500 zł).

Premię otrzymasz na konto firmowe do 20. dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.
przyjaznebanki.pl