Po raz kolejny Nest Bank proponuje przedsiębiorcom atrakcyjną premię, która ma zachęcić ich do współpracy z bankiem. Otwarcie konta biznesowego i wymiana walut premiowana jest bonusem w wysokości 600 zł.

Dodatkowo decydując się na terminal płatniczy można zdobyć następną premię, której wysokość zależy od obrotów na terminalu, a maksymalnie wynieść może 400 zł. Razem do zdobycia jest aż 1000 zł.

Jak można zaobserwować banki prześcigają się w wymyślaniu sposobów na zachęcenie klientów biznesowych do podjęcia z nimi współpracy. Zarówno oferowane premie jak i warunki, które należy spełnić są bardzo różne.

Coraz częściej pojawiają się także akcje specjalne związane z terminalami płatniczymi. Premia do zdobycia w nich może być stała, ale zazwyczaj zależy od wysokości obrotów na terminalu.

Z tej drugiej opcji skorzystał Nest Bank organizując promocję związaną z korzystaniem z terminala. Akcja specjalna ”Wymieniaj walutę i odbierz premię” potrwa do 31 sierpnia 2023 r.

W przypadku promocji dotyczącej terminali płatniczych, bank nie określił konkretnej daty jej zakończenia.

Kto jest uprawniony do skorzystania z promocji?

Promocja organizowana przez Nest Bank dedykowana jest:

  • osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą;
  • spółkom (cywilnym, jawnym, partnerskim, z ograniczoną odpowiedzialnością);
  • fundacjom;
  • stowarzyszeniom.

Wymaga się, by powyższe podmioty posiadały siedzibę w Polsce oraz krajową rezydencję podatkową.

Regulamin akcji wyklucza z udziału tych przedsiębiorców, którzy po 1 stycznia 2021 r. posiadali w Nest Banku konto firmowe.

Zasady, które dotyczą premii za terminal ujęte są w osobnym regulaminie.

Warto jednak wspomnieć, że uprawnieni do udziału w tej promocji są przedsiębiorcy nie przyjmujący do tej pory płatności bezgotówkowych oraz posiadający w Nest Banku rachunek biznesowy.

Jak zdobyć bonus?

Do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć wniosek o otwarcie BIZnest Konta znajdujący się na stronie internetowej banku i wyrazić wymagane zgody marketingowe.

Umowa ramowa o prowadzenie konta musi zostać zawarta w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. W tym samym czasie należy zalogować się bo bankowości internetowej i otworzyć BIZnest Konto Waluta w euro.

Kolejnym krokiem jest zrealizowanie przynajmniej jednego przewalutowania o wartości min. 1000 euro przed końcem trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego liczonego od otwarcia BIZnest Konta.

Transakcja musi być wykonana między własnymi kontami prowadzonymi w Nest Banku jako przewalutowanie z PLN na EUR lub odwrotnie. Za każde pełne kupione lub sprzedane 1000 euro bank przyznaje premię w wysokości 10 zł.

Maksymalnie w jednej transakcji przewalutowania zyskać można 50 zł. Nagroda obowiązuje w przypadku pierwszych 12 przewalutowań, które spełniają powyższe wymagania. Łącznie zdobyć można 600 zł.

Zdobyte bonusy zostaną przekazane na BIZnest Konto do 20. dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego po tym, w którym zrealizowano przewalutowanie.

Przykładowo, zakładając BIZnest Konto w lipcu, należy zrealizować min. 1 przewalutowanie do końca października.

Premia za terminal

Jeśli chodzi o premię przyznawaną za korzystanie z terminala płatniczego, to przede wszystkim w okresie trwania promocji należy złożyć wniosek o terminal płatniczy wybrany z oferty spółki PayTel.

Można to zrobić podczas wnioskowania o rachunek biznesowy lub później w bankowości internetowej. Umowa o korzystanie z terminala musi zostać podpisana w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Należy pamiętać o wyrażeniu zgód marketingowych i wskazać swoje BIZnest Konto jako to, na które będą przekazywane wpływy z terminala. Warto korzystać z urządzenia i zachęcać do tego również swoich klientów.

Wysokość premii uzależniona jest od średnich obrotów na terminalu – w ciągu trzech miesięcy następujących po miesiącu podpisania umowy.

Wysokość nagrodyObrót na terminalu
Aplikacja NestPOS
100 zł5000 zł i więcej
Terminal tradycyjny
100 zł5000 – 7999,99 zł
200 zł8000 – 9999,99 zł
300 zł10 000 – 14 999,99 zł
400 zł15 000 zł i więcej

Bank wypłaci premię do końca 5-ego miesiąca po podpisaniu umowy.

Co jeszcze warto wiedzieć o promocji Nest Banku?

Bank nie postawił klientom wielu wymagań, ale warto skupić się na dwóch kwestiach. Wymagane przez Nest Bank zgody, które dotyczą dostarczania informacji o produktach i usługach, są takie same dla promocji konta i terminala.

Konieczne jest wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem SMS/MMS, telefoniczny, mailowy a także w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Nagrody w promocji stanowią przychód firmy i należy uwzględnić je w rozliczeniu podatkowym.

Oferta Nest Banku

Omówmy choć częściowo rachunki, które należy otworzyć, by wziąć udział w promocji. Konto firmowe Nest Banku jest bezwarunkowo darmowe, co niestety nie jest jeszcze standardem na rynku.

Dodatkowo bank nie pobiera od klientów opłat związanych z obsługą karty. W przypadku konta walutowego BIZnest Konto Waluta również można otworzyć je i prowadzić bezpłatnie.

Bank nie pobiera również opłat za wydanie oraz obsługę pierwszej karty debetowej. Koszty związane z wypłacaniem gotówki za granicach zależą od tego, w jakiej walucie prowadzone jest konto.

Promocja Nest Bank nie dla wszystkich

Nie da się ukryć, że bank kieruje promocję do konkretnej grupy przedsiębiorców. W szczególności skorzystają z niej ci, którzy prowadzą transakcje w euro i przyjmują lub mogą przyjmować bezgotówkowe płatności na terminalu płatniczym.

Wysokość premii, którą zdobędą zależeć będzie od liczby przewalutowań oraz wysokości wpływów na terminal. Promocja oferowana przez Nest Bank należy do tych, które należy spokojnie przemyśleć zanim podejmie się decyzję.

Jak zdobyć 600 zł premii – krok po kroku

1Do 31 sierpnia 2023 r. złóż wniosek o BIZnest Konto.

  • wyraź zgody marketingowe
2W ciągu 14 dni od złożenia wniosku o BIZnest Konto zawrzyj z bankiem umowę o jego prowadzenie oraz zaloguj się do bankowości elektronicznej i otwórz BIZnest Konto Waluta w euro.
3Do końca trzeciego pełnego miesiąca od otwarcia BIZnest Konta wykonaj przynajmniej 1 przewalutowanie na kwotę min. 1000 euro.

Transakcję musisz zrealizować pomiędzy Twoimi rachunkami w Nest Banku jako przewalutowanie z PLN na EUR lub odwrotnie.

Nagroda wynosi 10 zł za każde pełne 1000 euro kupna lub sprzedaży – max. 50 zł dla jednej operacji przewalutowania.

Premię możesz otrzymać tylko za 12 pierwszych przewalutowań spełniających powyższe wymogi (12 x 50 zł = łącznie 600 zł).

Nagrodę/y otrzymasz na BIZnest Konto do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym wykonałeś przewalutowanie.