Wraz z pierwszym miesiącem wakacyjnym Bank Pekao SA wprowadza kolejną już edycję promocji skierowanej do przedsiębiorców.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i szukające taniego, a zarazem nowoczesnego konta firmowego mogą zyskać w promocji nawet 2000 zł.

Za zdalne otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i aktywne korzystanie z niego można uzyskać dwuletnie zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku i premię w wysokości 600 zł.

Dodatkowe bonusy przyznawane są po zrealizowaniu innych działań. Promocja ”2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe przez 2 lata” potrwa do 31 października 2023.

Do zdobycia jest kilka nagród, a dla każdej z nich obowiązują nieco inne warunki – ogółem zyskać można:

Dwuletnie zwolnienie z opłat za konto – za otwarcie rachunku z kartą.

600 zł za realizowanie transakcji bezgotówkowych – 3% wartości transakcji, maks. 100 zł przez 6 miesięcy.

600 zł za terminal płatniczy i transakcje (min. 1000 zł miesięcznie) – do zdobycia 6 premii po 100 zł.

600 zł za skorzystanie z oferty kredytowej (kredyt lub pożyczka z gwarancją), leasingowej lub faktoringu.

200 zł za połączenie bankowości elektronicznej Pekao24 dla Firm z platformą ”Księgowość z Żubrem”.

Równolegle trwa promocja ”Przełomowa Oferta Księgowa” zorganizowana przez spółkę Cash Director. Dzięki niej można uzyskać 2-letnie zwolnienie z opłat za Pakiet Księgowość Self-Service oraz dostępu do dwóch kursów online.

Po uruchomieniu Pakietu Obsługi Księgowej Komfort (pełny pakiet księgowy dla firm, które rozliczają się przez KPiR) przedsiębiorcy zyskują dwuletnie zwolnienie z opłat za korzystanie z Pakietu Biznes i dostęp do 4 kursów online.

Łącznie do zyskania jest 2000 zł nie licząc tego, co zaoszczędzimy dzięki uniknięciu opłat za konto.

Kto może wziąć udział w promocji Pekao Banku?

Regulamin wyklucza z udziału tych przedsiębiorców, którzy posiadali w Pekao SA (również w wyniku przejęcia ich z byłego Idea Banku) konto w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia przystąpienia do promocji.

Uprawnieni do udziału w promocji Pekao Banku są:

 • przedsiębiorcy prowadzący na terenie Polski jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub osobową i rozliczający się w oparciu o księgowość uproszczoną;
 • rolnicy indywidualni.

Z udziału w promocji nie wyklucza posiadanie w Pekao SA rachunku osobistego.

Dodatkowym warunkiem stawianym przez bank jest zrealizowanie w każdym z 6 miesięcy (liczonych od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku) przelewu do ZUS (KRUS dla rolników) o wartości przynajmniej 270 zł.

Powyższy warunek jest konieczny, by ubiegać się o jakiekolwiek premie.

Jak uzyskać 600 zł moneyback?

Pierwszym krokiem jest złożenie do 31 października 2023 r. wniosku na stronie internetowej promocji i zdalne podpisanie umowy o Konto Przekorzystne Biznes z przypisaną do niego kartą Mastercard i dostępem do serwisu transakcyjnego Pekao24 dla firm.

Konieczne jest zaakceptowanie regulaminu promocji i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

W ciągu kolejnych 6 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku należy spełniać dwa warunki:
 1. realizacja 1 przelewu do ZUS/KRUS na kwotę min. 270 zł;
 2. transakcje bezgotówkowe realizowane przy pomocy karty debetowej Mastercard lub aplikacji PeoPay o wartości min. 500 zł.

Bank zobowiązuje się do zwrotu 3% wydatków poniesionych kartą, maks. 100 zł miesięcznie.

Zdobyta premia moneyback zostanie wypłacona na konto firmowe przed końcem miesiąca następnego po tym, w którym wykonano transakcje.

Jak to wygląda w praktyce? Sprawdźmy na konkretnym przykładzie. 

Jeśli otworzymy konto w lipcu 2023 r. wymagane warunki aktywności musimy realizować od sierpnia 2023 r. do stycznia 2024 r, a kolejne premie będą wypłacane od września do lutego.

To jednak nie wszystko, co można zyskać.

200 zł za połączenie bankowości internetowej z księgowością

Bank daje możliwość zdobycia jednorazowej premii w wysokości 200 zł. Można ją zdobyć za połączenie bankowości elektronicznej Pekao24 dla Firm z platformą księgową ”Księgowość z Żubrem’.

Aby połączyć ze sobą obie platformy, należy zalogować się na rachunek bankowy i złożyć wniosek o powyższą usługę księgową.

Ważne, aby nie rozłączać z nią bankowości elektronicznej przez okres dwóch miesięcy liczonych od miesiąca następnego po tym, w którym zawarto umowę o Konto Przekorzystne Biznes.

Warto pamiętać także o możliwości uniknięcia opłat lub opcji korzystania z bogatszego pakietu usług księgowych bez dodatkowych kosztów i o dostępie do szkoleń online.

Aby zdobyć nagrody należy wystawić min. 1 faktur sprzedażową w kwartale kalendarzowym (jeśli wybierzemy Pakiet Księgowość Self Service) lub utrzymać Pakiet Komfort przez pół roku.

600 zł za terminal płatniczy

W celu uzyskania premii 600 zł za terminal płatniczy należy:

 • zawrzeć z bankiem umowę o terminal;
 • przyjąć za jego pośrednictwem płatności o wartości przynajmniej 1000 zł w kolejnych 6 miesiącach, które następują po miesiącu otwarcia rachunku.

Organizator wypłaci nagrodę w miesiącu następującym po tym, w którym odnotowano wpływ.

Z możliwości zdobycia premii za terminal płatniczy wykluczeni są przedsiębiorcy działający w branżach:

 • biura turystyczne i bura podróży;
 • kantory;
 • lombardy;
 • TAXI;
 • agencje towarzyskie;
 • kasyna;
 • sprzedaż i produkcja broni i amunicji.

600 zł za kredyt, leasing lub faktoring

W tym przypadku do zdobycia jest 600 zł za skorzystanie z jednego z poniższych produktów:

 • kredyt/pożyczka – umowa o kredyt lub pożyczkę musi zostać zawarta przed upływem 6 miesięcy, które liczone są od następnego miesiąca po założeniu rachunku. Zarówno kredyt jak i pożyczka muszą być zabezpieczone gwarancjami BGK lub Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Minimalna kwota kredytu/pożyczki wynosi 100 tys. zł;
 • leasing – konieczne jest zawarcie umowy z Pekao Leasing i zrealizowanie przynajmniej 1 przelewu w miesiącu na rzecz tego podmiotu na kwotę min. 2000 tys. zł. Przelew musi zostać wykonany tytułem spłaty raty leasingowej w czasie 6 miesięcy kalendarzowych, które następują po miesiącu otwarcia konta firmowego;
 • faktoring – wymagane są przynajmniej dwa uznania na Koncie Przekorzystnym Biznes z tytułu wykupu wierzytelności w ramach umowy faktoringowej, którą zawiera się z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w ciągu 6 miesięcy następujących po tym miesiącu, w którym otwarto rachunek biznesowy.

Co należy wiedzieć o promocji Pekao Banku?

Do momentu wypłaty premii konieczne jest zachowanie aktywnego konta firmowego otwartego w promocji i wszystkich wyrażonych zgód marketingowych.

Nagrody zdobyte w promocji stanowią przychód firmy i podlegają rozliczeniu z właściwym urzędem skarbowym.

Konto Przekorzystne Biznes

Oferowany rachunek można mieć za darmo po spełnieniu konkretnych warunków. Dodatkowo za otwarcie go w czasie trwania promocji zyskujemy zwolnienie z opłat za rachunek przez okres dwóch lat.

Warto wiedzieć, że Konto Przekorzystne Biznes posiada wiele interesujących funkcjonalności, których celem jest pomoc w zarządzaniu firmą.

Są to m.in. wielowalutowa karta Mastercard Business, bezpłatne konta dodatkowe w 20 walutach obcych, nowoczesna aplikacja mobilna PeoPay, płatności mobilne Blik, Apple Pay oraz zbliżeniowe telefonem.

Aplikacja daje także możliwość skanowania faktur i opłacania ich w wygodny sposób.

Wsparcie finansowe na start

To już kolejna akcja organizowana przez Bank Pekao SA, której celem jest zachęcenia nowych firm do założenia Konta Przekorzystnego Biznes.

Poza dwuletnim zwolnieniem z opłat za konto, można zyskać również premię za realizowanie płatności oraz połączenie serwisu transakcyjnego z platformą księgową.

Klienci, którzy myślą nad otwarciem własnej działalności mogą liczyć na pomoc w tym zakresie ze strony banku.

Po założeniu Konta Przekorzystnego Biznes warto aktywnie z niego korzystać i zyskać dzięki temu kolejne bonusy.

Oczywiście można poprzestać na samym zwolnieniu z opłat oraz premii za aktywność. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdobyć więcej nagród.